De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend wordt met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand. In dit artikel leest u wat dit voor u als werkgever betekent.

Normale arbeidsduur is géén 40 uur meer

Nederland kent als een van de weinige EU-lidstaten wel een minimumloon per maand, maar niet per uur. Dit betekent dat de hoogte van het (niet wettelijk vastgelegde) minimumloon per uur afhankelijk is van het normale aantal uren dat in een sector als voltijd geldt, de zogenoemde normale arbeidsduur (NAD). Dit betekent dat het minimumloon dat een werknemer per uur verdient niet bij iedereen gelijk is, maar afhankelijk is van de sector waar hij in werkt.

Bij de invoering van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) in 1969 was dit geen discussiepunt. Omdat de 40-urige werkweek toen voor het grootste deel van de werkenden nog de standaard was. Dit uitgangspunt is echter gewijzigd in de loop der tijd. Er zijn bijvoorbeeld meer werknemers die verschillende uren werken en meerdere banen combineren.

Het is namelijk nu zo dat de ene werknemer 40 uur per week moet werken om het minimumloon te verdienen terwijl een andere werknemer hetzelfde loon in 36 uur per week kan verdienen.

Handhaving lastig vanwege het ontbreken minimumuurloon

Daarbij komt nog dat het ontbreken van een minimumuurloon voor problemen zorgt in de handhaving. Hierdoor zijn werknemers minder goed beschermd zijn tegen uitbuiting en onderbetaling.

Minimumuurloon gebaseerd op 36-urige werkweek

De systematiek van de NAD past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. In de huidige arbeidsmarkt is variatie in arbeidsduur en (intersectorale) mobiliteit gedurende de loopbaan gebruikelijker. Om die reden is het reëel om een minimumuurloon in te voeren, waarbij de keuze is gemaakt dit uurloon te baseren op een werkweek van 36 uur.

Let op! Bij invoering van het minimumuurloon kunnen werkgevers waar werknemers het minimumloon verdienen op basis van 38 of 40 uren per week te maken krijgen met een lastenverzwaring, omdat er simpelweg meer betaald moet worden. Het is nog niet bekend of de overheid een verhoging gaat treffen om dit te compenseren.

Geschreven door:

Manager Personeel & Salaris Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur