Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt uw organisatie hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven? Dan kunt u binnenkort een aanmaning verwachten. Deze aanmaning is een laatste waarschuwing voordat een sanctie wordt opgelegd. In dit artikel zetten we voor u uiteen welke sancties u kunt krijgen bij een onvolledige UBO-registratie.

Registratie van het UBO-register

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. In dit artikel over de verplichte UBO-registratie vindt u een meer gedetailleerde omschrijving van deze registratieplicht en vertellen we u precies voor die geldt.

Bij wie start de controle op inschrijving?

Ongeveer 40% van alle bedrijven en instellingen die geregistreerd moeten zijn, voldoen nog niet aan deze plicht. Dit ondanks de ruime voorbereidingstijd. De aangekondigde sancties zullen zich daarom eerst richten op de entiteiten waar het risico op witwassen en financieren van terrorisme het grootst is. Bij andere entiteiten zal steekproefsgewijs gehandhaafd worden.

Laatste waarschuwing en dan volgen sancties

Voordat er gehandhaafd wordt, ontvangt u eerst een brief met een laatste waarschuwing met een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen. Geeft uw entiteit geen gehoor op de aanmaningsbrief, dan volgen uiteenlopende sancties. Deze variëren van een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom, tot in zeer uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf. Ook kan in uitzonderlijke gevallen een zaak voor strafrechtelijke handhaving worden doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. Echter wordt er ook op andere wijze geprobeerd om het aantal geregistreerde entiteiten toe te laten nemen.

Nog niet ingeschreven?

Valt u onder de verplichting u in te schrijven in het UBO-register en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dat dan alsnog. Heeft u hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur