Voormalig staatsecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij kondigde het voornemen aan om per 1 januari 2024 een nieuw systeem voor belastingrente in te voeren. Vlak daarna is echter het kabinet gevallen. In dit artikel zetten wij voor u als ondernemer uiteen wat de stand van zaken is.

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding aan de Belastingdienst voor het later betalen van belastingen. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet (bij)betalen. In de meeste gevallen ontvangt u geen rente als u recht heeft op een belastingteruggave.

Bevriezing belastingrente vennootschapsbelasting & bronbelasting op 8%
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting zou op basis van de wettelijke regeling zijn gestegen naar 10,5%. Staatssecretaris Van Rij heeft begin 2023 naar aanleiding van de stijgende rente aangegeven de rente tijdelijk te bevriezen op 8%. Volgens de toelichting blijft deze tijdelijke bevriezing bestaan totdat het nieuwe systeem in werking treedt.

Let op! De te vergoeden rente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting is wel verhoogd naar 10,5%.

Let op! De belastingrente voor alle andere belastingmiddelen is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%.

Voornemens Van Rij’s voor de val van het kabinet

Bij de vormgeving van het nieuwe kabinet zou Van Rij streven naar een systeem dat budgetneutraal werkt. Het gegeven dat het nieuwe systeem budgetneutraal moet werken lijkt echter niet te duiden op een evenwichtiger systeem dan het huidige.

Verkiezingen en de Ombuigingenlijst 2023

Na de val van het kabinet is een ombuigingslijst 2023 gepubliceerd. Deze lijst bevat een overzicht van mogelijkheden om uitgaven te verlagen om daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Dit overzicht van ombuigingen biedt technische ondersteuning voor politieke keuzes en bevat geen oordeel over de wenselijkheid van maatregelen.

Eén van de genoemde maatregelingen is het verhogen van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting volgens de oude systematiek, voor de bevriezing dus. Op basis van de huidige ECB-rente zal de belastingrente dan toch 10,5% gaan bedragen. Het uiteindelijke belastingrentepercentage is onder andere afhankelijk van de hoogte van de ECB-rente. Ook andere belasting- en invorderingsrentes worden mogelijk verhoogd met als gevolg dat er meer inkomsten binnenkomen.

De toekomst van het belastingrentesysteem?

De toekomst belastingrentesysteem is onzeker. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Onze tip blijft onveranderd: vraag tijdig een voorlopige aanslag aan zodat u belastingrente voorkomt. Heeft u nog vragen over uw voorlopige aanslag, of wilt u nog een wijziging indienen? Wij kunnen voor u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de hoge belastingrente bespaart. Zaak blijft in ieder geval om de voorlopige aanslagen zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke belastingbedragen aan te laten sluiten

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur