Als ondernemer met personeel bent u verplicht een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) op te stellen voor uw bedrijf. Deze RI&E moet up-to-date zijn. De RI&E is het fundament voor een goed arbobeleid. Als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat de mogelijke effecten zijn van deze risico’s, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Waarom RI&E?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een onmisbaar instrument om uw medewerkers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. De RI&E draait volledig om risico’s opsporen, herkennen en signaleren voordat dit leidt tot ongelukken, vertrek van medewerkers of ziekteverzuim. Het opstellen van een RI&E is vanuit dit oogpunt zeker de moeite waard. Daarnaast bent u wettelijk verplicht om een RI&E op te stellen.

Uit welke stappen bestaat een RI&E?

In de praktijk merken we dat veel ondernemers opzien tegen het opstellen van een RI&E. Het is niet altijd duidelijk wat het is en hoe begonnen moet worden. De RI&E bestaat uit twee delen:

  1. Een lijst met alle risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in uw bedrijf
  2. Een plan van aanpak om die risico’s te bestrijden

Het plan van aanpak is een praktisch stappenplan. Hierin staat omschreven wanneer het bedrijf concrete maatregelen neemt tegen de geïnventariseerde risico’s, wie deze maatregelen gaat nemen en wat deze maatregelen opleveren. Door het Steunpunt RI&E zijn tools en instrumenten ontwikkeld om u te helpen bij het opstellen van een RI&E. Daarnaast is voor een aantal branches een getoetste RI&E aanwezig.

Preventiemedewerker voor uitvoering van RI&E

Heeft u meer dan 25 medewerkers, dan bent u verplicht een preventiemedewerker aan te stellen of aan te wijzen. Bij minder dan 25 medewerkers mag u dit zelf zijn. De preventiemedewerker houdt zich binnen het bedrijf bezig met onder andere de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Het plan van aanpak is het werkdocument voor de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de RI&E. Een aantal taken vanuit de RI&E zal de preventiemedewerker zelf kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van voorlichting over veilig en gezond werken. Indien binnen het bedrijf de specifieke expertise ontbreekt om het plan van aanpak uit te voeren, dient u op zoek te gaan naar externe specialisten. Dan gaat het bijvoorbeeld om specialisten op het gebied van machineveiligheid, geluid en gevaarlijke stoffen.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur