Sinds 1 januari 2021 is de overgangsperiode van de Brexit niet meer van kracht, waardoor het Verenigd Koninkrijk (VK) als derde-land kwalificeert. Dit leidt tot grenscontroles en de verplichting tot het vervullen van douaneformaliteiten. Om de internationale handel minder te belemmeren heeft de Europese Unie (EU) een handelsovereenkomst gesloten met het VK. Op basis hiervan kunnen goederen die van oorsprong uit de EU of het VK komen, zonder heffing van invoerrechten worden ingevoerd. Exporteert u goederen die oorspronkelijk uit de EU komen naar het VK? Hieronder zetten wij de mogelijkheden voor u uiteen.

Goederen met oorsprong in de EU of het VK vrijgesteld van invoerrechten

Normaal gesproken zijn invoerrechten verschuldigd bij het invoeren van goederen. In de handelsovereenkomst tussen de EU en het VK is echter voorzien in een vrijstelling van invoerrechten voor goederen die preferentiële Europese of Britse oorsprong hebben. Preferentiële oorsprong houdt kortweg in dat de goederen van oorsprong zijn uit één van de verdragslanden. Hiervoor moet sprake zijn van een ‘geheel en al verkregen product’ of een toereikende bewerking of verwerking van het product. Enkel bij landbouw en dierlijke producten is het criterium van geheel en al verkregen van belang. Bij andersoortige producten moet u doorgaans kijken naar het criterium van toereikende bewerking of verwerking.

Er is bijvoorbeeld geen sprake van toereikende bewerking of verwerking als het product enkel opnieuw verpakt, verdund, of geëtiketteerd wordt. De eisen voor het verkrijgen van preferentiële oorsprong verschillen per productsoort. In het gros van de gevallen moet sprake zijn van een daadwerkelijke waarde-toevoeging in de EU of het VK. Wij kunnen uiteraard beoordelen of uw product(en) een toereikende bewerking of verwerking heeft ondergaan.

REX-registratie aanvragen voor vrijstelling invoerrechten

Nadat is vastgesteld dat uw producten preferentiële EU-oorsprong hebben, moet u deze oorsprong aantonen aan de douaneautoriteiten in het VK. Dit bewijst u aan de hand van een ‘attest van oorsprong’. Voor zendingen met een waarde van minder dan € 6.000 kunt u deze opstellen zonder hiervoor een REX-vergunning te hebben. Is de waarde van de zending echter hoger dan € 6.000, dan is een REX-registratie verplicht.

Bij het registreren ontvangt u een nummer, welke op het attest van oorsprong benoemd dient te worden. Zo kunt u of uw afnemer aantonen dat de goederen preferentiële oorsprong hebben en vrij van invoerrechten mogen worden ingevoerd. Overigens kunt u het REX-nummer ook gebruiken voor de uitvoer naar andere landen waar de EU een handelsakkoord mee heeft gesloten, zoals Japan en Canada.

Let op: het is niet toegestaan om een attest van oorsprong op te stellen bij de uitvoer van goederen die niet aan de oorsprongvereisten voldoen. Het ten onrechte opstellen van een attest van oorsprong kan aanzienlijke gevolgen hebben, wij raden aan om dit bij twijfel altijd te laten beoordelen door een specialist.

Let op: produceert u zelf niet maar verhandelt u de goederen? Dan is een leveranciersverklaring doorgaans voldoende om de oorsprong aan te tonen en de REX-verklaring af te geven.

Overigens gaan de Britse douaneautoriteiten per 1 januari 2022 strenger controleren op de invoer van goederen. Zorg er dus nu voor dat u uw documentatie op orde heeft en u of uw afnemer niet onnodig invoerrechten verschuldigd zijn en/of vertragingen oplopen. Wilt u weten of u uw douanezaken op orde heeft? Kijk dan eens op onze pagina met douaneadvies en zie wat wij voor u kunnen betekenen

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist