Hoe zit het met de Brexit?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten: Brexit. Tot 31 december 2020 loopt echter nog een overgangsperiode, waardoor alle EU-wet en -regelgeving van toepassing blijft. De overgangsperiode zal, indien deze niet verlengd wordt, binnenkort aflopen. De Brexit zal ook gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers. Doet u zaken met, heeft u een onderneming in het Verenigd Koninkrijk of bent u van plan om hier mee te beginnen? Laat u dan goed informeren door onze adviseurs over de fiscale gevolgen van de Brexit.

Wat is de Brexit?

In juni 2016 heeft het Britse parlement een raadgevend referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk gehouden. Meer dan de helft van de stemmers, 51,9 procent, koos ervoor de EU te verlaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft uiteindelijk op 29 maart 2017 officieel laten weten uit de Europese Unie te stappen. Er wordt in Brussel onderhandeld over de afspraken na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december 2020.

‘Zachte’ en een ‘harde’ Brexit

Als er over de Brexit wordt gesproken, worden de begrippen ‘zachte’ en ‘harde’ Brexit regelmatig gebruikt. Bij een zachte Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, maar kunnen ze ook nog gebruik maken van een aantal voordelen die de EU biedt. Bij een zachte Brexit blijft de gemeenschappelijke Europese markt in stand. De kans op een zachte Brexit is momenteel erg klein, vanwege het feit dat de Brexiteers van mening zijn dat dit de soevereiniteit van het Verenigd Konikrijk aantast. Wij adviseren dus om voorbereidingen te treffen op een harde Brexit

Bij een harde Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk de gemeenschappelijke markt zonder het overnemen van de gemeenschappelijke EU-regels. Bij een harde Brexit zal het Verenigd Koninkrijk zich naar verwachting inzetten op een handelsdeal met de EU of afzonderlijke handelsverdragen proberen af te sluiten. Er bestaan naast bovengenoemde zachte en harde Brexit ook een aantal tussenvormen waarbij het Verenigd Koninkrijk één of meerdere EU-regels wel zal overnemen. Uiteindelijk is het ook de vraag in hoeverre de EU akkoord zal gaan met deze verschillende scenario’s.

Gevolgen van de Brexit voor mkb-ondernemers

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland. De exacte gevolgen zijn nu nog niet te benoemen, maar er worden al wel enkele voorspellingen gedaan. Als ondernemer in de echte economie krijgt u in elk geval te maken met de gevolgen van de Brexit als:

  • Producten of onderdelen in uw productieketen uit het Verenigd Koninkrijk komen.
  • U diensten laat uitvoeren door een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, of u biedt zelf diensten aan in het Verenigd Koninkrijk. Hieronder valt ook de transportsector.
  • U goederen importeert vanuit of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit zullen de douaneprocedures met het Verenigd Koninkrijk veranderen.
  • U overweegt een bedrijf of nevenvestiging te starten in het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit heeft u mogelijk te maken met veranderingen ten opzichte van de huidige situatie.

Voorbereiden op de Brexit

Gedurende de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt steeds iets meer duidelijk over de gevolgen van de Brexit. Het kan echter zo zijn dat de Brexit-onderhandelingen misschien pas vlak voor oktober 2019 meer duidelijkheid bieden over wat ondernemers in de EU te wachten staat. Wilt u meer informatie over de Brexit of bent u benieuwd naar de gevolgen voor u als mkb-ondernemer? Neem contact op met de adviseurs van DRV. Wij helpen u graag bij uw vragen rondom de Brexit en de gevolgen voor Nederlandse ondernemers in de echte economie.