Voor veel ondernemers zijn invoerrechten een kostenpost die automatisch in de kostprijs worden verwerkt. In de praktijk zien wij echter dat regelmatig onnodig douanerechten worden afgedragen. Vanzelfsprekend wilt u als ondernemer niet te veel belastingen betalen. Hiervoor zijn douaneregelingen in het leven geroepen. In dit artikel zetten wij de mogelijkheden voor u uiteen om te besparen op invoerrechten.

Douaneregelingen

In het douanerecht geldt normaliter de regel: ‘eens betaald, altijd betaald’. Als goederen in het vrije verkeer gebracht (ingeklaard) worden, zijn de mogelijkheden tot teruggaaf van invoerrechten beperkt. Daarom is het van belang om de afdracht te voorkomen of uit te stellen totdat de uiteindelijke bestemming van de goederen duidelijk is.

In de Europese Unie zijn de onderstaande douaneregelingen te onderscheiden. Wij leggen hier kort uit wat deze inhouden en hoe u hiermee kunt besparen op invoerrechten.

  1. Douane-entrepot
  2. Actieve en passieve veredeling
  3. Douanevervoer
  4. Bijzondere bestemming
  5. Tijdelijke invoer

Douane-entrepot

Een douane-entrepot is een opslagplaats waar goederen onder schorsing van invoerrechten worden opgeslagen. Zolang de goederen zich onder de regeling bevinden, hoeven dus geen invoerrechten betaald te worden. Dit leidt tot uitstel van betaling. Daarnaast voorkomt deze regeling dat u douanerechten moet betalen, indien de goederen weder worden uitgevoerd.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u goederen uit China inkoopt, die na opslag in Nederland naar afnemers in het Verenigd Koninkrijk worden verzonden. Zonder douane-entrepot wordt tweemaal invoerrechten betaald, namelijk één keer in de Europese Unie en één keer in het Verenigd Koninkrijk. Een douane-entrepot voorkomt in deze situatie dat u in de Europese Unie invoerrechten moet betalen.

Actieve en passieve veredeling

Actieve veredeling is een regeling die gelijkenis vertoont met de regeling douane-entrepot. Het doorslaggevende verschil is dat u goederen mag bewerken of verwerken onder actieve veredeling. Onder actieve veredeling mag u goederen in de EU bewerken, zonder dat u invoerrechten hoeft af te dragen. Dit is met name voordelig als voor het eindproduct (na bewerking) een lager douanetarief geldt of dit product de EU verlaat.

Passieve veredeling is de tegenhanger van actieve veredeling. Deze regeling maakt dat Europese goederen in het buitenland bewerkt mogen worden. Bij terugkomst in de EU hoeven enkel invoerrechten worden afgedragen over de toegevoegde waarde.

Tip! Vallen bepaalde goederen (zoals machines) onder een garantietermijn en worden deze hersteld in het buitenland? Dan zijn er geen Europese invoerrechten verschuldigd als er gebruik wordt gemaakt van passieve veredeling. Dit kan ook éénmalig, waardoor geen vergunning is vereist.

Douanevervoer (T1 en T2)

Onder de regeling douanevervoer mogen goederen onder schorsing van invoerrechten worden vervoerd. Heeft u bijvoorbeeld een bestelling uit de VS, die bestemd is voor afnemers in Zwitserland of Rusland? Dan biedt deze regeling zeker voordelen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig invoerrechten worden afgedragen in de EU.

Bijzondere bestemming

Bepaalde goederen komen in aanmerking voor verlaging van invoerrechten, als deze voor een bepaalde bestemming worden gebruikt. Het ‘reguliere’ tarief voor blauwvistonijn is bijvoorbeeld 22%, terwijl het tarief bij toepassing van de bijzondere bestemming 0% is. Hiervoor is een vergunning vereist en moet het product worden verwerkt tot “visbereidingen of conserven”, die onder post 1604 ingedeeld worden. Indien dit het geval is, kan een besparing van 22% behaald worden. Het is dus van belang om bijzondere bestemmingen optimaal te gebruiken. Uiteraard kunnen we u helpen te bepalen of er bijzondere bepalingen voor u van toepassing zijn.

Tijdelijke invoer

Heeft u een beurs of tentoonstelling in de EU en laat u hiervoor tijdelijk goederen overkomen uit niet-EU landen? Dan biedt de regeling tijdelijke invoer mogelijkheden ter voorkoming van invoerrechten. Dit geldt overigens ook voor de omgekeerde situatie. U heeft een klus in het Verenigd Koninkrijk en wilt graag met uw bus vol gereedschap de grens over. In principe moet dit gereedschap worden ingeklaard, waarbij mogelijk invoerrechten verschuldigd zijn.

Om dit te voorkomen, bestaat de regeling tijdelijke invoer (in de EU). Ter vereenvoudiging van de verschillende opeenvolgende regelingen die hiervoor nodig zijn (uitvoer, tijdelijke invoer en terugkerende goederen), is het ATA Carnet geïntroduceerd. Dit document zorgt ervoor dat uw goederen gedurende één jaar vrij van invoerrechten in het land mogen verblijven.

Tip! Voor het gebruik van bovenstaande regelingen is doorgaans een vergunning nodig. Vaak kunt u gebruik maken van de vergunningen die logistieke dienstverleners hebben en hiermee toch uw positie optimaliseren. Wij werken regelmatig samen met deze logistiek dienstverleners en kunnen u hierbij full service dienstverlening aanbieden.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist