Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari. Daarom is het zaak uw privéopnames uit uw onderneming en stortingen in uw onderneming slim te plannen. In dit artikel leest u hoe u dit doet.

Privévermogen belast in Box 3

De belastingheffing in box 3 is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. Volgend jaar kan dit oplopen tot 5,53%. Het tarief in box 3 van 31% betekent dat u dus maximaal 5,53% x 31% = 1,71% van het vermogen betaalt aan belasting.

Opname winst naar privé

Ondernemers in de inkomstenbelasting die de winst naar privé over willen brengen, doen dit vanwege de hierboven genoemde peildatum bij voorkeur na 1 januari. Dan betalen ze minder belasting. U mag niet onbeperkt liquide middelen in uw bedrijf houden, maar pas als  sprake is van ‘duurzaam overtollige’ middelen moet u ze naar privé overbrengen.

Let op! U mag wel reserves aanhouden voor bijvoorbeeld investeringen, uw pensioen en voor als de winstontwikkeling een keer tegenvalt.

Dividend uitkeren na 1 januari

Het bovenstaande geldt ook voor de dga met een bv. Uitgekeerd dividend wordt belast in box 2 en behoort daarna tot het privévermogen, dat belast is in box 3. Daarom kunt u ook het beste pas na 1 januari besluiten om dividend uit te keren.

Storten vanuit privé naar uw onderneming

Heeft u veel vermogen in privé? Dan kunt u binnen de wettelijke mogelijkheden ook juist liquiditeiten inbrengen in uw onderneming of bv. Doe dit dan juist vóór 1 januari.

Misbruik wordt bestraft met dubbele belasting

De Belastingdienst gaat misbruik tegen. Vermogen dat voor 1 januari vanuit box 3 naar de onderneming of bv wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, is belast in beide boxen. Dubbel belasting betalen is het gevolg. Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, hoeft u geen dubbele belasting te betalen als u zakelijke motieven kunt bewijzen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur