Vennootschapsbelasting
uitbesteden

Uw aangifte vennootschapsbelasting uitbesteden

Het opstellen en betalen van uw aangifte vennootschapsbelasting is waarschijnlijk niet uw favoriete klusje, maar wel een indicatie dat uw onderneming een positief resultaat heeft behaald. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winst die bijvoorbeeld een bv, nv of stichting maakt. Jaarlijks na de afronding van de jaarrekening en de publicatie daarvan bij de Kamer van Koophandel moet u de aangifte vennootschapsbelasting indienen bij de Belastingdienst. Het bepalen van het fiscale resultaat van uw onderneming in de vennootschapsbelasting is afhankelijk van fiscale wet- en regelgeving. Deze is vaak complex, en bij een onvolledige of onjuiste aangifte riskeert u een boete. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting. Zo bespaart u uzelf tijd en weet u zeker dat alles in orde is!

Aandachtspunten bij bepalen belastbaar bedrag

De fiscale regels voor het bepalen van het fiscale belastbare bedrag in de vennootschapsbelasting zijn vaak complex en hebben veel uitzonderingen. Wanneer de aangifte vennootschapsbelasting te laat, onvolledig of onjuist is riskeert u een boete. En wanneer u aftrekposten vergeet of kansen mist, dan betaalt u te veel belasting. Onze fiscalisten weten hoe een aangifte vennootschapsbelasting opgesteld moet worden en welke wet- en regelgeving op uw onderneming van toepassing is.

De vennootschapsbelasting wordt per jaar geheven en daarom wordt gekeken naar de zogenaamde jaarwinst van uw onderneming. De winst wordt simpel gezegd bepaald door de gemaakte omzet te verminderen met de gemaakt kosten. Maar er zijn een hoop andere factoren die meewegen voor het bepalen van uw fiscale resultaat voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Houd voor het bepalen van uw fiscale resultaat rekening met:

 • De deelnemingsvrijstelling: resultaten uit deelnemingen met een belang van meer dan 5% worden niet meegenomen bij het bepalen van het fiscale resultaat.
 • Niet aftrekbare kosten.
 • De herinvesteringsreserve: belastingheffing over boekwinsten op materiële vaste activa kan onder voorwaarden doorgeschoven worden naar de toekomst.
 • Fiscaal hogere of lagere afschrijving doordat bijvoorbeeld in het verleden de herinvesteringsreserve is toegepast of fiscale afschrijving niet meer mogelijk is.
 • Investeringsaftrek en of desinvesteringsbijtelling.
 • Fiscaal hogere of lagere dotatie aan lijfrente of pensioenverplichtingen.
 • Niet aftrekbare rente als gevolg van in de wet opgenomen bepalingen.
 • De aanwezigheid van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
 • De verrekening van verliezen.
 • De innovatiebox: fiscaal voordeel voor innovatieve activiteiten.

Hoe zorgen wij voor een goede aangifte vennootschapsbelasting?

Door een koppeling (te maken) tussen de fiscale en de financiële software, kunnen wij uw financiële gegevens efficiënt en snel in uw aangifte verwerken. Onze basis voor het opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting is dus de balans en de winst- en verliesrekening zoals deze in de jaarrekening zijn opgenomen. We werken dan ook altijd samen met u, de accountant en de administratie om het fiscaal belastbare bedrag te bepalen. Daarbij letten we op de bovenstaande punten. Het kan voorkomen dat bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting wordt afgeweken van de jaarrekening. Deze afwijking zal altijd aan u worden uitgelegd.

Samen met u bekijken we hoe we uw fiscale resultaat zo optimaal mogelijk kunnen bepalen. Daarbij stellen we onder andere de volgende vragen:

 • Is door verschil in resultaten (binnen de groep maakt een bv verlies, terwijl de andere winst maakt) een fiscale eenheid aan te raden of moet de fiscale eenheid juist verbroken worden?
 • Zijn er mogelijkheden om verliezen uit het verleden te verrekenen?
 • Is het handig om gebruik te maken van de herinvesteringsreserve?
 • Is binnen de groep een goede onderbouwing aanwezig van interne doorbelastingen (transfer pricing)?
 • Kan niet aftrekbare rente worden voorkomen?
 • Wilt u investeren? Dan kunnen we beoordelen of u in aanmerking komt voor energie-, milieu- of kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (EIA, MIA of KIA).

 

Wij nemen de tijd voor uw aangifte vennootschapsbelasting

Bij Moore DRV maken we gebruik van de uitstelregeling van de Belastingdienst. Dit betekent dat we uw aangifte ongeveer een jaar later mogen indienen dan 1 mei en samen de tijd kunnen nemen om uw jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting op te stellen. Dit doen we om de kwaliteit van uw aangifte te bewaken. Zo kijkt een ervaren fiscalist de aangifte altijd na voordat wij deze u toesturen.

U ontvangt uw aangifte digitaal in de vorm van een overzichtelijk fiscaal rapport. Nadat u de aangifte heeft goedgekeurd, sturen wij deze direct door naar de Belastingdienst. Zo bent u minimale tijd kwijt aan uw aangifte.

 

Wat gebeurt er na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting?

Na ontvangst van de aangifte vennootschapsbelasting wordt deze door de Belastingdienst verwerkt. Meestal ontvangt u na zo’n 6 tot 12 weken een voorlopige aanslag die is gebaseerd op de aangifte. Wanneer uit de aangifte geen bijzonderheden blijken, ontvangt u na verloop van tijd een definitieve aanslag. Soms duurt het wat langer voor u een voorlopige of definitieve aanslag ontvangt van de Belastingdienst. We kunnen voor u contact opnemen met de Belastingdienst om na te vragen waarom het langer duurt.

 

Uw aanslag vennootschapsbelasting gecontroleerd

Wij beantwoorden in overleg met u de eventuele vragen die de Belastingdienst stelt over uw aangifte. De aanslagen die u ontvangt kunnen wij voor u nakijken. Bij afwijkingen, zullen we altijd met u contact opnemen.

 

Hulp bij bezwaren

Bent u het niet eens met een afwijking? Dan kunnen we voor u bezwaar maken of uiteindelijk in beroep gaan.

 

Tarieven opstellen vennootschapsbelasting

Voor het opstellen van een aangifte vennootschapsbelasting hanteren we geen standaard tarieven. De prijs van de aangifte is afhankelijk van de complexiteit. Graag spreken we met u een richtprijs af voor het opstellen van een aangifte vennootschapsbelasting.

Ondersteuning bij uw aangifte vpb?

Wilt u concreet advies over uw aangiften vennootschapsbelasting of bent u benieuwd waarmee we u kunnen ondersteunen? Neem dan eens contact met onze belastingadviseurs op.

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *