Uw aangifte inkomstenbelasting
uitbesteden

Het is een jaarlijks terugkomende activiteit en vaak niet uw favoriete klusje: het opstellen en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting. Dat lijkt op voorhand eenvoudig, aangezien de Belastingdienst in de vooringevulde aangifte een aantal gegevens voor u invult, die u ‘slechts’ moet controleren. Alleen heeft de Belastingdienst ook een groot aantal gegevens niet. En zijn er tal van gebeurtenissen in uw leven van invloed op uw aangifte. Bovendien zijn de fiscale regels vaak complex, waardoor een fout snel gemaakt is. Wij helpen u als dga of bedrijfseigenaar graag bij het opstellen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Zo bespaart u uzelf tijd en weet u zeker dat alles in orde is!

 

Aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting

De fiscale regels voor de inkomstenbelasting zijn vaak complex en hebben veel uitzonderingen. U moet daarom goed op een aantal zaken letten. Zo heeft de Belastingdienst vaak niet al uw gegevens meegenomen in de vooringevulde aangifte. Denk bijvoorbeeld aan uw winst uit onderneming, ontvangen dividenduitkeringen, gedane giften, vorderingen en schulden bij derden, ziektekosten, uw buitenlandse inkomen en nog veel meer. Deze zijn echter wel belangrijk om te vermelden.

Daarnaast hebben gebeurtenissen in uw leven een impact voor uw aangifte. Die moet u wel goed in de gaten houden. Hieronder worden een aantal voorbeelden uitgelicht.

Gebeurtenissen die impact voor uw aangifte hebben

 • De aan- en verkoop van uw eigen woning: hoe bepaalt u de hoogte van uw eigen woning reserve, welke kosten mogen in aftrek worden gebracht en is alle betaalde rente aftrekbaar?
 • Trouwen, samenleven, overlijden en scheiden: deze gebeurtenissen beïnvloeden het fiscaal partnerschap, gezamenlijk inkomen, verdeling van vermogen en inkomen en daardoor uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Start of beëindiging van uw onderneming: op welke faciliteiten heeft u recht en wat moet u waar aangeven in de aangifte?
 • Verkrijging en verkoop van aandelen in een bv: heeft u een aanmerkelijk belang en wanneer is een verkrijging vanuit deze bv belast?
 • U leent geld: mag u de rente wel of niet aftrekken?
 • U investeert in een bedrijfspand: ban welke fiscale faciliteiten kunt u gebruik maken en hoe vraagt u dit aan?
 • U koopt bitcoins of andere cryptovaluta: in welke box van de inkomstenbelasting geeft u deze aan?

Uw aangifte inkomstenbelasting uitbesteden: hoe werkt dat?

Bij Moore DRV maken we gebruik van de uitstelregeling van de Belastingdienst. Dit betekent dat we uw aangifte ongeveer een jaar later mogen indienen dan 1 mei en samen de tijd kunnen nemen om uw aangifte op te stellen. Zo weten we zeker dat deze klopt. Voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting vragen we bij u de benodigde gegevens op, zoals de jaaropgaven van werkgevers, banken, kredietinstellingen, bijzondere gebeurtenissen en overige gegevens. Deze stuurt u op een voor u geschikt moment aan ons op. Ook vragen wij u om ons te machtigen bij de Belastingdienst om alle bij hun bekende gegevens op te halen.

Tijdens het opstellen van de aangifte stellen wij u vragen om alle gegevens, overeenkomstig wet- en regelgeving, op de juiste plaats in de aangifte op te nemen. Ook kijken we altijd of we u van dienst kunnen zijn met adviezen om voor de toekomst uw fiscale zaken nog beter op orde te hebben. We bewaken graag de kwaliteit van uw aangifte. Een ervaren fiscalist kijkt uw aangifte altijd na voordat wij deze u toesturen.

Goed inzicht in uw inkomen en vermogen

U ontvangt uw aangifte digitaal in de vorm van een overzichtelijk fiscaal rapport. In dit rapport is ook een drie-jarenoverzicht opgenomen, dat u inzicht geeft in uw inkomen en vermogen over een periode van drie jaren. Op uw verzoek kunnen wij ook een vermogensopstelling maken, zodat u inzicht krijgt in de omvang van uw vermogen. Nadat u de aangifte heeft goedgekeurd, wordt deze direct doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zo bent u minimale tijd kwijt aan uw aangifte.

 

Wat gebeurt er na het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting?

Na ontvangst van de aangifte inkomstenbelasting wordt deze door de Belastingdienst verwerkt. Meestal ontvangt u na zo’n 6 tot 12 weken een voorlopige aanslag die is gebaseerd op uw aangifte. Wanneer uit de aangifte geen bijzonderheden blijken, ontvangt u na verloop van tijd een definitieve aanslag ontvangen. Soms duurt het wat langer voor u een voorlopige of definitieve aanslag ontvangt van de Belastingdienst. We kunnen voor u contact opnemen met de Belastingdienst om na te vragen waarom het langer duurt.

Uw aanslag inkomstenbelasting altijd gecontroleerd

Wij beantwoorden in overleg met u de eventuele vragen die de Belastingdienst stelt over uw aangifte. De aanslagen die u ontvangt kunnen wij voor u nakijken. Bij afwijkingen, zullen we altijd met u contact opnemen.

Hulp bij bezwaren

Bent u het niet eens met een afwijking? Dan kunnen we voor u bezwaar maken of uiteindelijk in beroep gaan. We doen dit altijd in overleg met u.

 

Tarieven opstellen inkomstenbelasting

Voor het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting hanteren we geen standaard tarieven. De prijs van uw aangifte is afhankelijk van de complexiteit. Graag bespreken we met u wat uw wensen zijn en zullen we aan de hand van uw wensen een richtprijs afspreken voor uw aangifte.

Ondersteuning bij uw aangifte IB?

Wilt u concreet advies over uw aangiften inkomstenbelasting of bent u benieuwd waarmee we u kunnen ondersteunen? Neem dan eens contact met onze belastingadviseurs op.

mr. drs. Dirk van Dorsselaer

Partner en belastingadviseur

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *