Modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging zullen niet langer bruikbaar zijn. De Belastingdienst trekt de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Dat doet de Belastingdienst naar aanleiding van het Deliveroo-arrest. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. In dit artikel zetten wij voor u als opdrachtgever op een rij wat dit voor uw organisatie gaat betekenen.

Wat zijn modelovereenkomsten?

Op basis van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten kunt u als opdrachtgever zelfstandigen contracteren zonder inhouding van loonheffingen. Er zijn onder andere drie verschillende modelovereenkomsten gepubliceerd die zien op de situatie waarin:

  1. Geen sprake is van werkgeversgezag.
  2. De opdrachtnemer vrij te vervangen is.
  3. Sprake is van bemiddeling.
  4. De opdrachtnemer via een intermediair voor een derde werkt.

Daarnaast heeft de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroeps­groepen en individuele overeenkomsten goedgekeurd en gepubliceerd.

Gevolgen voor de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging

Indien u nu gebruik maakt van een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging is het volgende van belang. Beoordeel of uw arbeidsrelatie nog steeds kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht of dat deze moet worden aangemerkt als een dienstbetrekking. Kan dat niet? Pas de arbeidsrelatie dan vóór 1 januari 2024 aan. Het gaat hierbij niet alleen om de algemene modelovereenkomst vrije vervanging, maar ook om de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Dit betekent dat deze overeenkomsten vanaf 1 januari 2024 geen zekerheid meer geven over de kwalificatie van de overeenkomst.

Brancheorganisaties en individuele opdrachtgevers met een eigen goedgekeurde modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging zullen uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst ontvangen over de intrekking.

Let op! Maakt u gebruik van de modelovereenkomst, maar heeft u deze niet voorgelegd? Dan ontvangt u geen brief van de Belastingdienst.

Aankondiging van controles

Per 1 januari 2025 zal het handhavingsmoratorium komen te vervallen. Desondanks heeft de Belastingdienst aangekondigd dat bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken plaats blijven vinden. De Belastingdienst kan dan arbeidsrelaties beoordelen om te bepalen of in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking. Hierbij wordt wordt gekeken naar arbeid, loon en gezag.

Geschreven door:

Manager HRM Kim van de Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM