Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met maar liefst 10,15%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.934,20. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder en wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur. Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon wordt ingevoerd, gebaseerd op een 36-urige werkweek. In dit artikel zetten wij de gevolgen voor u als werkgever uiteen.

Door deze verhoging van het wettelijk minimumloon heeft u meer werkgeverslasten. Mogelijk heeft u wel recht op het (jeugd) lage-inkomensvoordeel. Daarmee kunnen deze extra kosten enigszins worden gecompenseerd.

Minimumjeugdlonen stijgen ook

De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 10,15%. Onderstaande tabel geeft voor elke leeftijd een weergave van het per 1 januari 2023 geldende wettelijk minimumloon.

LeeftijdStaffelPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28
20 jaar80%€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42
19 jaar60%€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57
18 jaar50%€ 967,20€ 223,20€ 44,64
17 jaar39,5%€ 764,10€ 176,35€ 35,27
16 jaar34,5%€ 667,35€ 154,00€ 30,80
15 jaar30%€ 580,30€ 133,90€ 26,78

Beroepsbegeleidende leerweg

Heeft u leerlingen in dienst die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen en die de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar of 21 jaar of ouder hebben? Dan gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen. Onderstaande tabel geeft hiervan per leeftijd een weergave.

LeeftijdStaffel BBLPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%€ 1.189,65€ 274,55€ 54,91
19 jaar52,50%€ 1.015,55€ 234,35€ 46,87
18 jaar45,50%€ 880,15€ 203,10€ 40,62

Geschreven door:

Manager Personeel & Salaris Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur