Er komt mogelijk eerder dan gepland een hogere belastingvrije reiskostenvergoeding. Het kabinet streefde al naar een stapsgewijze verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer naar 23 cent. Het ministerie van Financiën gaat dit jaar, 2022, nog onderzoek doen naar de reiskostenvergoedingen van werknemers. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen over de invloed van de gestegen brandstofprijzen op het woon-werkverkeer. In dit artikel zetten we die antwoorden en wat dit voor u betekent uiteen.

Reiskostenvergoeding in CAO

Bekend is dat een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer in 51 van de 98 grootste CAO’s is opgenomen. De vergoeding ligt vaker op of boven, dan onder de vrijgestelde vergoeding van € 0,19 per kilometer. De vergoeding in de betreffende CAO’s varieert van 8 tot 40 eurocent per kilometer.

Onderzoek

In het aangekondigde onderzoek wordt bekeken welk deel van de werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding geeft aan werknemers met vervoerskosten en tot welk bedrag. Ook wordt meegenomen hoe dit is verdeeld over de verschillende kilometerklassen, inkomensklassen, het soort werk en het soort vervoermiddel. De uitkomsten van het onderzoek verschijnen nog in 2022.

Verlaging accijns en btw

Het ministerie heeft, met betrekking tot de Kamervragen, ook gewezen op de accijnsverlaging en de aangekondigde btw-verlaging op brandstoffen per 1 juli 2022. Verder wijst het op het feit dat in het coalitieakkoord al het voornemen is opgenomen de belastingvrije vergoeding voor reiskosten te verhogen. De Tweede Kamer heeft er echter via een motie al op aangedrongen deze verhoogde vrijstelling eerder in te voeren dan de geplande datum van 1 januari 2024.

Tip! Een hogere onbelaste vergoeding dan € 0,19 per kilometer kan wel via de werkkostenregeling worden verstrekt.

Afspraak werkgever en werknemer

Het kabinet wijst er wel op dat de verhoging van de belastingvrije vergoeding slechts de mogelijkheid biedt aan werkgevers en werknemers om hierover afspraken te maken. Het kabinet zelf heeft hierover niets te zeggen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist