De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel geheel of deels thuis werken, is verlengd tot en met 31 maart 2022. Dit geldt zowel voor grensarbeiders uit België als uit Duitsland.

Thuiswerken niet anders belasten

Nederland heeft met België en Duitsland voor grensarbeiders in loondienst al eerder afgesproken dat de dagen waarop thuis wordt gewerkt, mogen worden behandeld alsof er is gewerkt in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. De thuis gewerkte dagen moeten daar dan wel worden belast. Op die manier verandert er niets in de belastingheffing over deze inkomsten. Zoals in onze eerdere artikelen gemeld is het een keuze.

Afspraken mogelijk nog langer verlengd

De afspraken over thuiswerken tussen Nederland en België gelden in elk geval tot en met 31 maart 2022. Ze worden voor België stilzwijgend voor drie maanden verlengd, tenzij een van beide landen deze afspraken van tevoren opzegt. Voor de afspraken rondom thuiswerken met Duitsland is dit nog niet vastgelegd.

Sociale zekerheid

In internationale situaties is ook de sociale zekerheidspositie van een werknemer van belang. In geval van thuiswerken heeft dit geen gevolgen voor België tot en met 30 juni 2022 als de werknemer normaal over de Belgische grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland.

Datzelfde geldt voor Duitsland met dien verstande dat voor werknemers en zelfstandigen die gedetacheerd zijn naar een andere lidstaat, niets veranderd als de onderbreking van de detachering maximaal 2 maanden duurt en als de periode van detachering niet naar achteren schuift. Anders moet een nieuwe A1 verklaring worden aangevraagd.

In Nederland verandert thuiswerken ook de sociale verzekeringspositie niet als de werknemer normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Er zijn echter wel situaties waardoor de sociale verzekeringspositie kan wijzigen. Dan moet u met name denken aan het starten met werken of wijzigen van werkgever in grensoverschrijdende situaties.

Geschreven door:

Belastingadviseur Thomas Drost

mr. Thomas Drost

Belastingadviseur en specialist global mobility