Vanaf 1 augustus 2022 wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Oprichters hoeven hiervoor niet fysiek bij de notaris te komen. Nu is het al mogelijk een notariële akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet.

Voorheen enkel mogelijk door Corona

Het digitaal laten passeren van een akte, zoals nu al mogelijk is, is een tijdelijke oplossing vanwege corona. Per 1 augustus 2022 wordt dit dus een blijvende mogelijkheid. Overigens is Nederland niet het enige land digitale oprichting een optie is. Deze nieuwe regeling is gebaseerd op Europese regelgeving die alle EU-landen de verplichting oplegt om het mogelijk te maken een bv op te richten zonder dat u daarvoor naar een notaris moet.

Digitaal oprichten bv

Digitale oprichting betekent niet dat een tussenkomst van een notaris niet meer vereist is. Het betekent wel dat de tussenkomst van de notaris in digitale vorm via een beveiligde digitale audio-videoverbinding zal plaatsvinden. Identificatie doet de notaris met een digitaal identificatiemiddel. De oprichter moet ondertekenen met een digitale handtekening. De digitale notariële akte zal uiteraard dezelfde waarborgen hebben als de papieren akte.

Let op! Digitale oprichting is niet in alle gevallen mogelijk. Wanneer u bijvoorbeeld uw onderneming inbrengt in een bv, dan moet u nog steeds fysiek bij de notaris langs.

Vermoeden van fraude?

Als een notaris vermoedt dat er identiteitsfraude in het spel is, dan kan hij de digitale oprichting weigeren. Hetzelfde geldt als hij of zij twijfelt aan de handelingsbekwaamheid van de oprichter. In die gevallen zal u toch fysiek voor de notaris moeten verschijnen.

Toch liever ouderwets een handtekening zetten?

De ouderwetse manier van oprichten, dus bij de notaris aan tafel met uw eigen persoonlijke handtekening, blijft ook mogelijk.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur