Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan gepland. Op 31 december 2023 toetst de Belastingdienst voor het eerst of de schuld aan de bv meer bedraagt dan € 500.000.

Lenen bij eigen bv ongewenst door uit- of afstel belastingheffing

Lenen bij de eigen bv komt onder dga’s veelvuldig voor. In 2017 ging het in totaal om € 58 miljard. Op deze manier kan belastingheffing namelijk worden uitgesteld en soms zelfs geheel voorkomen. Het Kabinet vindt dit ongewenst en gaat excessief lenen bij de eigen bv daarom belasten. Deze belastingheffing wordt gebaseerd op de hoogte van de schulden die u, uw partner en uw kinderen/ouders hebben aan uw bv.

Lenen bij de eigen bv tegen tarief box 2 belast

Het tarief van de nieuwe heffing is het tarief in box 2 . Dit is dus hetzelfde tarief als voor bijvoorbeeld dividend. Dit tarief bedraagt in 2020 nog 26,25%, maar als het wetsvoorstel ingaat is dit tarief op basis van de huidige regelgeving gestegen naar 26,9%. Deze tariefstijging gaat in vanaf 1 januari 2021.

Tip: Het kan voor u dus nog voordelig zijn om dit jaar nog een dividenduitkering te doen om zo uw schuld af te lossen. Bij het doen van dividenduitkeringen moet u wel letten op een eventuele impact op de eventueel aangewende corona-steunmaatregelen. Laat u hierover goed informeren en adviseren!

Eigen woning buiten schot

Naast de lening bij hun eigen bv tot een bedrag van € 500.000, blijft ook een lening ten behoeve van de eigen woning buiten schot. Aan deze lening is geen maximum gesteld. Het gaat hierbij om de eigenwoningschuld zoals u aangeeft in box 1 bij uw belastingaangifte. Een vakantiewoning of tweede woning telt bijvoorbeeld niet mee.

Wijziging dga taks ten voorkoming dubbele heffing

Het wetsvoorstel voor de zogenoemde dga taks is na de internetconsultatie herzien op het punt van de dubbele heffing. Dit betekent dat wanneer een dga eenmaal belasting heeft betaald over het excessieve deel van zijn lening, over dit deel niet nogmaals heffing plaats kan vinden. Dit zou kunnen gebeuren bij bijvoorbeeld aflossing van de schuld bij de bv door middel van een dividenduitkering of bij verkoop van de aandelen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was dit nog wel het geval.

Let op! Deze plannen zijn opgenomen in een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog akkoord mee gaan.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur