Sinds maandag 7 november 2022 is de Borgstelling MKB-krediet uitgebreid met het onderdeel Groen. Deze BMKB-Groen heeft als doel om het mkb makkelijker in staat te stellen financiering te krijgen voor duurzame investeringen. Denk aan het verduurzamen van het kantoorpand ten behoeve van een beter energielabel. In totaal kan er tot 200 miljoen aan garanties worden verstrekt. In dit artikel vertellen we u meer over deze regeling en wat deze u kan opleveren.

Wat is de Borgstelling MKB-krediet (BMKB)

De BMKB-regeling bestaat al langer. Dit betreft een borgstellingskrediet waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat garant staat voor een gedeelte van de lening die een ondernemer wil afsluiten voor een investering. Dit geeft de financier uiteindelijk meer zekerheid om de lening te kunnen afsluiten.

BMKB-Groen (BMKB-G): ondersteuning om kosten energie omlaag te brengen

Met de uitbreiding van de regeling met BMKB-G wordt het mkb gestimuleerd te verduurzamen. De borgstelling is dan ook 75% (per saldo 67,5%, dus 90% garantie op 75% borgstellingskrediet), daar waar die voor de reguliere BMKB-regeling 50% bedraagt. Dit hogere borgstellingspercentage biedt meer mogelijkheden om meer ondernemers te kunnen financieren.

Ook is de looptijd van de garantstelling verhoogd van zes naar twaalf jaar. Om nog een extra stimulans te geven heeft de overheid ook de provisie voor deze garantstelling verlaagd:

  • 2% bij een looptijd tot en met 24 kwartalen.
  • 3% bij een looptijd van 25 tot en met 48 kwartalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de BKMB-G?

De BMKB-G heeft natuurlijk wel als voorwaarde dat het gaat om groene investeringen. Daaronder worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst.
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%).
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C.

Hoe kun je de BKMB-G aanvragen?

Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 bij de deelnemende banken terecht voor een BMKB-G aanvraag. Om een garantstelling in het kader van deze regeling aan te vragen kan contact worden opgenomen met een van de aangesloten financiers. Zij kunnen helpen bij de voorbereiding van de aanvraag. De exacte beschikbaarheid verschilt per bank. Nadere informatie daarover kan bij de individuele bank opgevraagd worden. De lijst met deelnemende financiers is te vinden op de site van de RVO.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur