De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2023 weer berekend over een winst van maximaal 200.000. Nu betalen bedrijven over de eerste 395.000 winst een tarief van 15%. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota. In dit artikel zetten we het voorstel voor u uiteen.

Twee tarieven in de vennootschapsbelasting

Het tarief van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (vpb) is vooral van belang voor het mkb en staat daarom bekend als het “mkb-tarief”. De eerste schijf was juist dit jaar verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Het voorstel betekent dat over de winst vanaf € 200.000 voortaan 25,8% belasting moet worden betaald. Het verschil met het normale tarief in de vpb blijft 10,8%-punt bedragen.

Door de halvering van het winstniveau wordt er naar gestreefd het fiscale voordeel van constructies op het gebied van de verschillende tarieven in de vennootschapsbelasting te ontmoedigen.

Let op! Het voorstel is nog niet definitief en moet nog door het parlement worden aangenomen. Er kunnen dus nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur