Wie een woning verhuurt, gaat hierover meer belasting betalen vanaf 2023. Dit zijn de plannen van het kabinet. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 te actualiseren. Voor woningverhuurders zal deze aanpassing leiden tot een hogere box 3 belasting. In dit artikel zetten we de gevolgen van de actualisatie van de leegwaarderatio voor u uiteen.

Waardecorrectie verhuurde woning bij huurbescherming

Wie in Nederland een woning verhuurt en de huurder heeft huurbescherming, dan geldt de leegwaarderatio.

U betaalt in box 3 belasting over de waarde van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Op deze waarde wordt vervolgens een correctie toegepast vanwege de verhuurde staat. Een woning die verhuurd is, zal in de regel namelijk minder waard zijn. Deze correctie wordt aangeduid als leegwaarderatio.

Leegwaarderatio

De leegwaarderatio bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is afhankelijk van de huuropbrengst. Hoe meer huur een pand opbrengt in verhouding tot de WOZ-waarde, hoe hoger de leegwaarderatio en hoe geringer de correctie op de WOZ-waarde. Een pand die weinig huur opbrengt, kan dus een lage leegwaarderatio hebben. In dat geval telt slechts een beperkt deel van de WOZ-waarde mee in box 3.

Generieke afschaffing te riskant

In het coalitieakkoord was opgenomen dat de leegwaarderatio in 2023 in zijn geheel zou worden afgeschaft, maar het kabinet vindt dit bij nader inzien te riskant. De kans is namelijk reëel dat de gelijke behandeling van verhuurde en niet-verhuurde panden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Bovendien kan door een actualisatie de belastingheffing over het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer aansluiten op de praktijk.

Leegwaarderatio wordt geactualiseerd

Het kabinet is nu van plan de leegwaarderatio niet af te schaffen, maar te actualiseren. Zo kan in de voorstellen de korting wegens verhuur maximaal 27% bedragen. De gemiddelde leegwaarderatio stijgt in de voorstellen van 72% naar 96%. Hierdoor moet over een verhuurde woning gemiddeld 33% meer belasting in box 3 betaald worden.

Afschaffing regeling bij tijdelijke verhuur en verhuur aan gelieerde partijen

Verhuurders die een woning tijdelijk verhuren of deze aan een gelieerde partij verhuren, krijgen in de voorstellen helemaal geen korting meer vanwege de verhuurde staat. Het kabinet vindt dit laatste gerechtvaardigd. Denk bijvoorbeeld aan vermogende ouders die gratis een woning aan hun kinderen ter beschikking stellen en die nu een onbedoeld belastingvoordeel incasseren.

Ook gevolgen schenk- en erfbelasting!

De plannen van het kabinet werken ook door naar de waardering van een verhuurde woning voor de erf- en schenkbelasting. Hierdoor gaat ook het schenken of erven van een woning meer belasting opleveren.

Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden aangenomen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur