Wanneer de Belastingdienst geen rentenadeel leidt, zal bij het opleggen van een aanslag ook geen belastingrente worden berekend. Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 bevat hierover een bepaling die inspeelt op een eerder arrest van de Hoge Raad hierover. In dit artikel zetten wij dit voor u uiteen.

Wanneer moet een belastingplichtige belastingrente betalen?

Laat de belastingplichtige bij het vaststellen van een aanslag te lang op zich wachten? Dan moet de belastingplichtige belastingrente betalen. Andersom moet de Belastingdienst belastingrente vergoeden als de schuld bij de Belastingdienst ligt.

Geen rentenadeel Belastingdienst

In hetzelfde arrest acht de Hoge Raad het onaanvaardbaar als ook belastingrente in rekening wordt gebracht als de Belastingdienst geen rentenadeel heeft geleden. De belastingrenteregeling wordt dus niet letterlijk toegepast. Dit kan zich voordoen, zoals in genoemd arrest, als meerdere voorlopige aanslagen worden opgelegd. In de betreffende rechtszaak moest een belastingplichtige daardoor € 1.553 belastingrente betalen.

Wetsvoorstel: Fiscale verzamelwet 2023

In bovengenoemd wetsvoorstel wordt geregeld dat de inspecteur de te betalen belastingrente kan verminderen in situaties waarin belastingrente in rekening wordt gebracht over een tijdvak waarin de belasting al is geheven, voldaan of afgedragen. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2023 van kracht is.

Let op! Mocht een inspecteur tot die tijd in soortgelijke situaties toch belastingrente in rekening brengen, dan kunnen belastingplichtigen zich altijd beroepen op het arrest van de Hoge Raad.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur