Dinsdag 21 september 2021 is het weer zo ver: Prinsjesdag. Dit jaar heeft demissionair staatssecretaris Vijlbrief in een brief aangekondigd welke wijzigingen we kunnen verwachten. In dit artikel zetten wij de belangrijkste verwachtingen voor het belastingplan 2022 voor u als ondernemer in de echte economie op een rij. En ook welke mogelijke aanpassingen we nog niet in de plannen van Vijlbrief tegenkomen.

1. Nieuwe tarieven blijven grotendeels gelijk

Jaarlijks worden de nieuwe tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting en de tarieven voor de vennootschapsbelasting bekend gemaakt. Sommige tarieven staan al voor 2022 vast. De vraag is of Prinsjesdag hierin nog ingrijpende verandering zal brengen. De inschatting is dat het IB-tarief in box 1 marginaal zal gaan wijzigingen. De tarieven in de vennootschapsbelasting zullen op basis van de huidige verwachting ook niet wijzigen maar de lage tariefschijf van 15% zal wel worden verlengd, waardoor meer winst in de lage tariefschijf naar verwachting zal gaan vallen.

2. Zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de zelfstandigenaftrek verlaagt u het bedrag waarover u inkomstenbelasting bent verschuldigd. De zelfstandigenaftrek wordt wederom verder afgebouwd. De maximale zelfstandigenaftrek zal naar verwachting in 2022 worden verlaagd naar € 6.310 (2021: € 6.670). Uiteindelijk wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 3.240 in 2036.

3. Beperking verliesverrekening vennootschapsbelasting

Wanneer uw bedrijf over een jaar verlies draait, kunt u deze verliezen verrekenen met de belasting in een winstgevend jaar. Vanaf 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar en vervalt de termijn voor de voorwaartse verliesverrekening van zes jaar. Verliezen kunnen daardoor niet langer meer verdampen of verloren gaan. Maar de verrekening wordt wel afgezwakt. De verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) zijn tot een bedrag van € 1.000.000 aan belastbare winst verrekenbaar. Als de winst hoger is, dan zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere winst in een jaar verrekenbaar.

4. Vergoeding voor het thuiswerken wordt vrijgesteld

Eerder werd door het demissionaire kabinet aangekondigd dat de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor een onbelaste thuiswerkvergoeding binnen de WKR onderzocht wordt. Over de invulling van deze vrijstelling is op dit moment nog niets bekend.

5. Afschaffing van de scholingsaftrek en invoering van STAP-budget

Per 1 januari 2022 treedt naar verwachting de subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP-budget) in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Deze aftrek was vooral gunstig voor belastingplichtigen met een hoog inkomen. Belastingplichtigen met een lager inkomen profiteerden hier minder van. Daarom wordt het STAP-budget ingevoerd.

Kosten voor scholing kunt u met ingang van 1 januari 2022 niet meer aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kunt u dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling. Werkenden en niet-werkenden kunnen maximaal € 1.000 (inclusief btw) budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het budget kan een aanvulling zijn op andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld werkgever, gemeente of UWV.

6. Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce.

Vanaf 1 juli 2021 kunnen ondernemers buitenlandse btw via het ‘One Stop Shop systeem’ (OSS) in Nederland aangegeven en afgedragen. De wetgever heeft aangekondigd het éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce te gaan vereenvoudigen.

7. Wijzigingen eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt in 2022 gewijzigd op het gebied van de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning. Ook komen er wijzigingen wanneer één van de fiscale partners overlijdt. Hoe deze wijzigingen echter eruit komen te zien is nog onduidelijk.

Welke wijzigingen zijn (nog) niet aangekondigd?

  • Bedrijfsopvolgingsregeling

Op dit moment bestaat er veel onzekerheid over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling. Afhankelijk van de uitkomst van de kabinetsformatie is er een kans dat er met Prinsjesdag (21 september 2021) een wetsvoorstel wordt gepubliceerd dat de bedrijfsopvolgingsregeling beperkt of zelfs in zijn geheel afschaft.

  • Overgangsregeling levensloop

Tot 2012 hadden werknemers de mogelijkheid om te sparen voor een levensloopuitkering. Bij de afschaffing van de levensloopregeling is bepaald dat werknemers met een levensloopaanspraak van meer dan € 3.000 op 31 december 2011, gebruik kunnen maken van overgangsrecht. Dit overgangsrecht van de levensloopregeling eindigt per 31 december 2021. De vraag is of er een nieuwe overgangsregeling komt omdat een deel van de waarde belast zal gaan worden. Deze heffing kan gevolgen hebben voor de belastingprogressie en toeslagen.

  • Wetsvoorstel kwalificatiebeleid buitenlandse rechtsvormen

Op basis van dit wetsvoorstel worden alle open cv’s en fonds voor gemene rekening fiscaal transparant. Het wetsvoorstel introduceert daarnaast twee kwalificatiemethodes voor niet-vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen. Vanwege de vele kritische reactie wordt dit voorstel in de winter 2021/2022 verwacht.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur