Artikel

Wat u wilt weten over CSRD in het kort

Wat voor beursgenoteerde ondernemingen nu al geldt, geldt vanaf 2025 voor alle grote bedrijven: de verplichting om een duurzaamheidsverslag uit te brengen. In 2021 nam de Europese Unie (EU) de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Die CSRD bevat de eisen waaraan een duurzaamheidsverslag moet voldoen. Daarmee geldt in elke lidstaat dezelfde standaard.

De CSRD is een middel om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen. Die klimaatdoelstellingen zijn overeengekomen in de Green Deal. Een van de doelstellingen is klimaatneutraliteit in 2050.

Wat betekent het concreet?

Zoals het er nu naar uitziet moeten grote organisaties vanaf het boekjaar 2025 een duurzaamheidsverslag opnemen in hun jaarverslag. Dat betekent dat organisaties in beeld moeten hebben wat het (mogelijke) effect is van hun bedrijfsvoering op het milieu en sociale rechtvaardigheid. Voorbeelden zijn het rapporteren over de CO2-uitstoot en over diversiteit in het personeelsbestand.

Wanneer wordt CSRD ingevoerd voor welke ondernemingen?

CSRD gaat trapsgewijs in:

 • 1 januari 2024: beursgenoteerde (grote) ondernemingen
 • 1 januari 2025: alle andere grote ondernemingen
 • 1 januari 2026: alle middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen

Wat wordt bij CSRD bedoeld met grote onderneming?

Met grote ondernemingen worden bedoeld de ondernemingen die minstens twee van de drie volgende criteria overschrijden:

 • € 20 miljoen balanstotaal
 • € 40 miljoen omzet
 • 250 fte

Waarom is het nu al relevant?

Als uw organisatie over boekjaar 2025 moet gaan rapporteren, is het van belang om enkele jaren daarvoor aan de slag te gaan met het bepalen van een duurzaamheidsambitie en -beleid en het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Van organisaties wordt bewustwording en daadwerkelijke actie verwacht; met ‘greenwashing’ komen organisaties niet weg.

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant
Whitepaper
ESG Insights Report

ESG Insights Report

In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek onder 1.262 grote bedrijven wereldwijd, ook uit Nederland, die de indrukwekkende impact van ESG op bedrijfsprestaties onderbouwen.

Bekijk het rapport

Wat betekent CSRM voor het mkb?

Niet beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen vallen (nog) niet onder de wetgeving. Maar, het kan wel zijn dat kleine en middelgrote ondernemingen om duurzaamheidsinformatie wordt gevraagd vanuit hun (grote) ketenpartners.

Hoe zit het met NFRD en CSRD?

Eigenlijk is de NFRD een voorloper van de CSRD. Al sinds 2018 is er een Europese richtlijn met betrekking tot niet-financiële rapportages, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze is van toepassing voor grote beursgenoteerde ondernemingen en grote organisaties van openbaar belang (de OOB’s). Met de invoering van de CSRD wordt de NFRD herzien en zullen alle grote ondernemingen, dus ook als ze niet beursgenoteerd zijn, volgens de nieuwe EU-standaard duurzaamheidsverslaggeving moeten opstellen.

Aangepaste datum: 5 oktober 2022

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant

Meer weten over CSRM?

Wilt u meer weten over CSRM, ondersteuning of weten wanneer dit voor uw onderneming van toepassing is? Neem dan contact op met onze adviseurs.

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant