Artikel

Wat is greenwashing?

Greenwashing wordt als term gebruikt voor bedrijven of producten die zich groener of milieuvriendelijker voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Vaak is sprake van selectieve informatie: bedrijven en organisaties creëren een te positief bedrijfsimago met positieve communicatie over milieuprestaties, terwijl ze negatieve informatie hierover achterhouden. Dit leidt tot misleiding van consumenten en andere belanghebbenden van het bedrijf.

Greenwashing kan bewust gebeuren vanuit commerciële overwegingen. Maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Verreweg de meeste bedrijven willen positief bijdragen aan mens en milieu, maar beseffen niet of onvoldoende dat echt maatschappelijk verantwoord ondernemen vereist dat dit in de ambitie, cultuur en kernprocessen van het bedrijf verankerd moet zijn. Ook zijn er tal van bedrijven die simpelweg beginnen met een aantal sociale of ‘groene’ activiteiten en van daaruit een duurzaamheidsbeleid gaan ontwikkelen voor hun organisatie.

Definitie greenwashing

De term ‘greenwashing’ werd in 1986 bedacht door milieuactivist Jay Westerveld. Hij bekritiseerde de manier waarop hotels het ‘hergebruik de handdoek’-initiatief als milieuvoordeel brachten, terwijl het in feite een manier was om de bedrijfskosten te verlagen.

Sinds 1986 is het begrip greenwashing meer uitgesproken geworden. Er worden regels gemaakt om greenwashing te voorkomen en te bestraffen. Toch is er nog geen universele definitie.

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant
Whitepaper
ESG Insights Report

ESG Insights Report

In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek onder 1.262 grote bedrijven wereldwijd, ook uit Nederland, die de indrukwekkende impact van ESG op bedrijfsprestaties onderbouwen.

Bekijk het rapport

Het gevaar van greenwashing voor organisaties

Zodra duidelijk wordt dat bedrijven zich bewust schuldig maken aan greenwashing worden zij vaak publiekelijk daarop aangesproken. Die reputatieschade kan lang doorwerken en invloed hebben op (potentiële) afnemers en werknemers. Maar bijvoorbeeld ook op investeerders en financiële instellingen. Het wordt dus lastiger klanten, personeel en kapitaal aan te trekken.

Er schuilt nog een ander gevaar in. Door invoering van wetgeving wordt het voor bedrijven noodzaak om te rapporteren over hun belasting van mens en milieu in het jaarverslag. Bij de beoordeling van dat jaarverslag zal onherroepelijk door greenwashing worden heen geprikt.

De zeven zonden van greenwashing

TerraChoice, onderdeel van het UL Global Network, is een van de grootste onafhankelijke test- en certificeringsorganisaties en heeft de “Seven Sins of Greenwashing” ontwikkeld.

 

 ZondeOmschrijving
1Zonde van het verborgen motief Claim van een "groen" product, gebaseerd op een beperkt aantal kenmerken zonder rekening te houden met andere belangrijke milieuproblemen.
2Zonde van geen bewijsEen milieuclaim die niet kan worden onderbouwd met direct beschikbare informatie of betrouwbare certificering door derden.
3Zonde van vaagheidEen slecht gedefinieerde of brede claim die gemakkelijk verkeerd kan worden begrepen door de consument.
4Zonde van irrelevantieEen correcte maar onbelangrijke of nutteloze milieuclaim, zoals “CFK-vrije” goederen.
5Zonde van de minste van de twee kwadenClaims die correct zijn binnen de productcategorie, maar consumenten kunnen afleiden van de grotere milieu-impact van de categorie, zoals biologische sigaretten.
6Zonde van fraudeValse milieuclaims
7Zonde van dwepen met niet erkende labels Een product dat de valse indruk wekt van goedkeuring door derden, met behulp van woorden en/of afbeeldingen
Aangepaste datum: 5 oktober 2022

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant

Meer weten over Greenwashing?

Heeft u vragen over Greenwashing? Of wilt meer weten over de gevaren? Neem dan contact op met onze adviseurs

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant