Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Hiermee zou het aantrekkelijker worden om werknemers in aandelenopties uit te betalen. Het kabinet wil echter eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen.

Belastingheffing over aandelenopties

Aandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al belasting betaald moet worden op een moment dat de aandelen nog niet verkocht mogen worden of dat er nog niet voldoende middelen zijn om de belasting te betalen.

Wetsvoorstel: bieden van een voordeliger moment

Het plan is om werknemers de keuze te bieden belasting te betalen op het moment waarop de bij uitoefening van de optie verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Dan is er immers ook geld om de belasting te betalen.

Doel: oplossen van liquiditeitsproblemen

Het doel van het kabinet is om met name startende bedrijven met weinig geld in kas, zoals start-ups, toch een mogelijkheid te bieden om werknemers aan zich te binden met opties. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel later dit jaar alsnog in stemming komt.

Toestemming Brussel

Voor de aanpassing van het wetsvoorstel is de toestemming van Brussel nodig. Nu onlangs de invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) door Brussel is verhinderd, hecht het kabinet eraan om met betrekking tot de aanpassing van wetgeving rondom de aandelenopties zorgvuldig te handelen.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur