Elk jaar wijzigt de Milieu- en de Energielijst. Op deze lijsten staan energiezuinige en milieubesparende investeringen waar u een fiscaal voordeel op kunt aanvragen. Woensdag 5 september 2023 is de Energielijst tussentijds op drie punten gewijzigd. In dit artikel zetten wij die punten voor u op een rij.

Twee investeringen toegevoegd aan de Energielijst:

  • Aansluiting op aardwarmte- en/of koudenetten.
  • CO2- afvang voor permanente opslag.

Voor deze twee investeringen kunt u dus nu fiscaal voordeel aanvragen via de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Subsidie EIA met terugwerkende kracht

Zijn uw projecten na 28 december voor de Energie- efficiëntie Glastuinbouw (EG) toegekend? Dan is het vanaf nu mogelijk om deze te combineren met de Energie- investeringsaftrek (EIA).

Zijn de investeringen in bovenstaande bedrijfsmiddelen tussen 1 januari en 4 september uitgevoerd? Dan heeft u de mogelijkheid om tot 4 december 2023 eenmalig met terugwerkende kracht EIA aan te vragen.

Tip! De Energie-investeringsaftrek levert een fiscaal voordeel op tot 45,5% van de aanschafwaarde van uw investering.

Subsidieadvies nodig?

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande investeringen? Of bent u deze investeringen na 1 januari 2023 aan gegaan en wilt u weten wat deze wijzigingen voor u betekenen? Neem dan contact met onze subsidiespecialisten op of vul de vrijblijvende subsidiescan in op onze website.

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie