Via de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ kunt u ook dit jaar subsidie voor uzelf of voor uw medewerkers aanvragen voor (online) scholing. Het doel is een bijdrage te leveren aan het behoud van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en werkzoekenden. De regeling is met name gericht op personen die werkloos zijn of dreigen te raken als gevolg van de coronacrisis. Vanwege het succes van de regeling wordt deze dit jaar voortgezet. In dit artikel zetten we de regeling en haar mogelijkheden uiteen.

De regeling

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen:

  1. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van online scholing, waarmee mensen kosteloos online scholingsactiviteiten kunnen krijgen.
  2. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’. Hiermee kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen met een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van een viertal activiteiten: ontwikkeladvies, scholing, EVC of begeleiding naar ander werk.

De subsidieregeling NL leert door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd. Onderscheid wordt niet gemaakt. Deze regeling geldt dus voor werkenden met een vast of flexibel contract, zelfstandigen, zzp-ers en daarnaast voor werkzoekenden.

Derde aanvraagtijdvak: korte aanvraagperiode en loting

De derde periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd loopt van woensdag 1 september 2021 tot en met woensdag 8 september 2021. Hiervoor is € 30 miljoen beschikbaar. De kortere openstelling van het derde aanvraagtijdvak heeft te maken met de invoering van een lotingssysteem voor dit tijdvak. In de eerdere twee aanvraagtijdvakken verliep het aanvraagproces op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit wordt nu dus vervangen door een systeem van loting via een notaris.

Volledigheid van belang bij de aanvraag

Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden pas op het moment dat ze wél volledig zijn, achteraan in de rij die op basis van de loting is vastgesteld. Het is dus belangrijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen.

Hardheidsclausule

Nieuw is dat een opleider, opleiderscollectief of samenwerkingsverband in het derde aanvraagtijdvak een beroep kan doen op de hardheidsclausule als er sprake is van een uitzonderingssituatie die zal leiden tot onbillijkheid. Dit beroep zal moeten worden onderbouwd. De hardheidsclausule zal echter slechts beperkt worden toegepast.

Nog veel meer mogelijkheden voor om- en bijscholing

Er bestaan overigens nog veel meer regelingen en subsidies voor om- en bijscholing zoals de SLIM-regeling en Subsidie Praktijkleren. Ook kunt u als werkgever onder voorwaarden studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden.

Geschreven door:

Salarisadviseur Miranda Sanders

Miranda Sanders RPP

Salarisadviseur