Advies bij disfunctionerende
werknemer

Dossier opbouw voor ontslag

Heeft u een werknemer waar u niet helemaal tevreden over bent of die disfunctioneert en wilt u hier liefst zo snel mogelijk afscheid van nemen? Helaas is dat in veel gevallen niet zomaar mogelijk. Wij worden regelmatig gebeld door werkgevers die per direct afscheid willen nemen van een disfunctionerende werknemer. Maar heeft u wel dossier opgebouwd? En is er een verbetertraject ingezet? Want in veel gevallen zijn dit wel stappen die u eerst moet nemen. Maar is dit in alle gevallen nodig. Bijvoorbeeld ook wanneer u er helemaal geen vertrouwen in heeft dat uw werknemer succesvol gaat zijn? Op deze en vele andere vragen rondom een disfunctionerende werknemer vertellen we u hier meer.

Mijn medewerker functioneert niet: welke rechten en plichten heb ik als werkgever?

Functioneert uw werknemer niet volgens de norm? Dan bent u als werkgever volgens de wet verplicht om er alles aan te doen wat redelijkerwijs van u verwacht kan worden om uw werknemer te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling zodat deze werknemer wel functioneert. Pas als u aannemelijk kunt maken dat u dat gedaan heeft, kunt u juridische stappen ondernemen.

Door de werknemer alle kansen te geven creëert u mogelijk ook draagvlak bij de werknemer als u uiteindelijk toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over wilt gaan. De werknemer heeft namelijk eerder het gevoel er samen met u alles aan gedaan te hebben. De werknemer kan natuurlijk ook voor kiezen om niet een verbetertraject in te gaan wanneer hij of zij er geen vertrouwen in heeft dit succesvol af te ronden. In dat geval kunt u er samen met uw werknemer voor kiezen om doelbewust niet een dossier op te bouwen, maar met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zorg en dan wel voor dat u goed vast legt dat u wel een verbetertraject heeft aangeboden.

Welke stappen kan ik nemen bij een disfunctionerende werknemer?

Stap 1. Constateren en het gesprek
Heeft u disfunctioneren geconstateerd? Ga dan het open gesprek aan met de werknemer en leg het disfunctioneren schriftelijk vast.

Stap 2. Start van het traject
Leg aan de werknemer uit dat er een verbetertraject wordt gestart en wat hierin van hem of haar verwacht wordt. Denk daarbij aan de volgende zaken: wat gaat er mis? Welke concrete meetbare doelen moeten behaald worden? Wat is de duur van het traject? Wat zijn de consequenties bij het niet behalen van de doelen binnen de afgesproken termijn? Welke ondersteuning en begeleiding denkt de werknemer nodig te hebben van u en wat gaat de werknemer er zelf aan doen? Aanvullend maakt u afspraken over de evaluatie momenten. Dit legt u allemaal vast in een plan, dat zowel u als de werknemer ondertekenen.

Om het traject écht kans van slagen te geven is het wel van belang dat beide partijen voldoende bereidheid hebben om zich in te zetten voor dit traject en vertrouwen hebben op een succesvolle afloop. Als dat niet zo is ben je doelbewust dossier aan het opbouwen en daar is niemand bij gebaat. Vraag in dat geval altijd juridisch advies welk pad u dan kan bewandelden.

Stap 3. Tussentijdse evaluaties
Houdt consequent evaluatiegesprekken, ook wanneer het de goede kant op gaat of juist geen verbetering zichtbaar is. Leg ook hier alles schriftelijk vast.

Stap 4. Afronden traject
Bekijk of de medewerker zijn of haar functioneren heeft verbeterd zoals afgesproken. Is dit onvoldoende het geval, wat is dan de consequentie? Verlengt u het traject, herplaatst u de werknemer in een lagere functie of beëindigt u het dienstverband? Zorg dat u zich altijd bij laat staan door iemand met juridische kennis.

Disfunctioneert uw werknemer? Dan helpen wij u graag bij:

  • Het toetsen van uw dossier.
  • Het adviseren bij de te nemen stappen.
  • Het ondersteunen bij gesprekken.
  • Het schriftelijk vastleggen van de gesprekken tijdens het verbetertraject zodat het juridisch voldoet.
  • Het ondersteunen en adviseren bij ontslag en of beëindiging met wederzijds goedvinden.

Meer informatie over verbetertrajecten en dossieropbouw?

Ondersteuning nodig bij dossieropbouw voor ontslag of advies bij verbetertrajecten? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *