Advies bij contracten
en arbeidsvoorwaarden

Belangrijk element in uw arbeidsrelatie

Arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk element in de arbeidsrelatie met uw werknemer. De arbeidsvoorwaarden kunnen namelijk doorslaggevend zijn in het in dienst komen, blijven of het verlaten van uw bedrijf. Ze spelen een bepalende rol in de motivatie, betrokkenheid en flexibiliteit van uw werknemer en daarmee ook in het succes van uw onderneming. Het is daarom van groot belang dat de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie goed geregeld zijn. Sommige arbeidsvoorwaarden zijn collectief geregeld in een cao. Andere arbeidsvoorwaarden kunnen op maat en conform uw wensen worden opgesteld.

Onze HRM adviseurs zijn uw sparringpartners met praktisch advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de salarisadviseurs.

Waarin kunnen we u bijstaan?

Cao-toepassingen

Wat staat er nu in de CAO en wat kan en mag er binnen uw CAO? En onder welke CAO valt u nu en past dat nog? Wij kunnen u goed adviseren over wat er gaat er veranderen binnen de CAO en daar vooraf met u over na te denken.

Opstellen van diverse regelingen

Wij kunnen u adviseren over diverse regelingen voor onkosten, reiskosten, bonussen, pensioen en een juiste vastlegging hiervan. Wat is toegestaan volgens het arbeidsrecht, en kan en mag dit vanuit de Belastingdienst? Of moet opnieuw gekeken worden of dit beleid nog haalbaar is? Onze adviseurs helpen u hier graag bij.

Functiewaardering, beloningen en salarisbenchmarks

Hoe kun je je als werkgever onderscheiden? Dit is een belangrijk thema in een krappe arbeidsmarkt. Daarbij kan het verstandig zijn om ook verder te kijken dan alleen het salaris en andersoortige beloningen toe te voegen. Maar het salaris blijft natuurlijk heel belangrijk.  Dus is het goed om met enige regelmaat uw beloningsbeleid aan de markt te toetsen door het uitvoeren van een salarisbenchmark voor functies op verschillende niveaus. Daarmee verhoogt u voor management en werknemers het vertrouwen dat de beloning binnen uw organisatie in lijn is met de markt op een manier die u nastreeft. Wij kunnen u hierbij helpen.

 

Advies arbeidsvoorwaarden contracten - Moore DRV

 

Overnames: arbeidsvoorwaardelijke analyses en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Wenst u een bedrijf over te nemen of gaat u uw eigen bedrijf verkopen? Dan is het goed om arbeidsvoorwaardelijke analyses te doen, mogelijk als onderdeel van een due dilligence HR onderzoek. Na de fusie of samenvoeging van bedrijven moet u goed kijken naar het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe ga je deze gesprekken en verslaglegging vormgeven? Onze HRM adviseurs kunnen hierbij helpen en geven advies over de arbeidsvoorwaarden, al dan niet in samenwerking met onze overname specialisten.

Trends in arbeidsvoorwaarden

Hoe speelt u als organisatie in op deze trends om een mooi en actueel arbeidsvoorwaardenpakket (primair en secundair) te creëren waarmee u uw personeel aan uw bedrijf kunt binden? Doordat wij de trends nauwgezet volgen kunnen wij u adviseren en tijdig meebewegen zodat u als moderne werkgever voorop loopt in uw arbeidsvoorwaarden.

Opstellen van een cafetariaregeling of individueel keuzebudget

Wilt u uw werknemers meer inspraak geven over hoe u de werkkostenregeling toepast? Zo kunnen ze zelf kiezen voor een beloning in natura, een onbelaste vergoeding of bijvoorbeeld een fiets. Uiteindelijk blijft er onder aan de streep dan meer loon voor hen over.

Natuurlijk moet u dit vooraf wel goed doorrekenen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van de regeling, de juridische toetsing, bepalen van de reikwijdte en de financiële (positieve) gevolgen. Ook kunnen we uw personeel meenemen in deze veelzijdige regeling met informatiebijeenkomsten.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het is voor u als werkgever belangrijk om in gesprek te blijven met uw werknemer. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een HR gesprekcyclus. Onze HRM adviseurs kunnen deze gesprekken voor u uitvoeren en vastleggen of u begeleiden in het voeren van deze gesprekken.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van arbeidsvoorwaarden? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *