In april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Bedrijven moeten daardoor straks conform de nieuwe EU-standaard duurzaamheidsverslaggeving opstellen. De invoering van deze CSRD moet een bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de EU (waaronder klimaatneutraliteit in 2050). Onlangs zijn de eerste contouren voor deze rapportages bekend geworden. Wij zetten deze contouren en hun gevolgen voor uw bedrijf hier uiteen.

Tip! Benieuwd of de CSRD voor uw bedrijf geldt? Lees hier voor welke ondernemingen en vanaf wel moment de CSRD van toepassing wordt.

Voorstel nieuwe rapportagestandaarden ESRS bekend

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is door de Europese Commissie aangewezen om de CSRD uit te werken in rapportagestandaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden bepalen hoe en over welke onderwerpen ondernemingen moeten rapporteren in hun duurzaamheidsverslag. Op 22 november 2022 heeft EFRAG de eerste set concept-ESRS gepubliceerd. Deze rapportagestandaarden zullen van toepassing zijn voor de grote beursgenoteerde ondernemingen die vanaf 2024 verplicht zijn een duurzaamheidsverslag te publiceren. De Europese Commissie zal nu de EU-organen en de lidstaten raadplegen over de ontwerpstandaarden, om vervolgens in juni 2023 de definitieve standaarden vast te stellen.

Deze eerste reeks van 12 ontwerp-ESRS bestaat uit:

 • Cross-cutting standards
  • Draft ESRS 1 General requirements
  • Draft ESRS 2 General disclosures
 • Topical standards:
  • Environment:
   • Draft ESRS E1 Climate change
   • Draft ESRS E2 Pollution
   • Draft ESRS E3 Water and marine resources
   • Draft ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
   • Draft ESRS E5 Resources and circular economy
  • Social:
   • Draft ESRS S1 Own workforce
   • Draft ESRS S2 Workers in the value chain
   • Draft ESRS S3 Affected communities
   • Draft ESRS S4 Customers and end-users
  • Governance:
   • Draft ESRS G1 Business conduct

Rapportagestandaarden voor middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen volgen nog

Voor de middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen komen nog afzonderlijke standaarden die worden afgestemd op de kleinere omvang. Deze standaarden worden in 2023 ontwikkeld. Naast deze standaarden komt er nog een 2e set ontwerp-ESRS die betrekking hebben op specifieke sectors. Zo komen er sectorspecifieke standaarden voor de volgende sectoren:

 • Landbouw
 • Steenkoolwinning
 • Mijnbouw
 • Olie+gas (upstream)
 • Olie+gas (midden- en downstream)
 • Energieproductie
 • Wegvervoer
 • Productie van motorvoertuigen
 • Levensmiddelen/dranken
 • Textiel

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant