Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Wat kunt u nog doen als u het niet eens bent met dat rechtsherstel? Wij leggen het u in dit artikel.

Rechtsherstel box 3

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad in het zogeheten ‘Kerstarrest’ dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Europees recht als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.

Eind april 2022 werd bekend dat iedereen die tijdig bezwaar maakte tegen de box 3-heffing in de aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 automatisch vóór 4 augustus 2022 rechtsherstel krijgt.

Verweer tegen rechtsherstel

Na dit automatisch rechtsherstel bestaat er in principe geen mogelijkheid meer om daartegen in beroep te gaan. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 uitgelegd wat u nog wel kunt doen.

Kunt u zich niet vinden in de berekening van het rechtsherstel? Dien dan een verzoek in om ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst. Wijst de Belastingdienst dit af? Dan kunt u daartegen in bezwaar en eventueel in beroep gaan bij de belastingrechter. Op deze manier kunt u, via een omweg, alsnog het rechtsherstel voorleggen aan de rechter.

Lopende rechtsprocedures

Op 4 februari verklaarde de staatssecretaris van Financiën alle bezwaarschriften over de box 3-heffing die als massaal bezwaar waren aangewezen gegrond. De Hoge Raad oordeelde op 20 mei 2022 ook dat rechtbanken en gerechtshoven zich in procedures vanaf 4 februari 2022 mogen uitspreken over de gevolgen voor box 3 van de uitspraak van 24 december 2021. Hierdoor kunnen rechtbanken en gerechtshoven vanaf 4 februari 2022 bij de behandeling van een individueel beroep ook het rechtsherstel naar aanleiding van de uitspraak van 24 december 2021 meenemen. Heeft u dus al een zaak lopen bij een rechtbank of een gerechtshof over box 3? Dan is gesplitste behandeling niet langer nodig.

Let op! Lag uw zaak voor 4 februari 2022 al bij de Hoge Raad? Dan is deze gezamenlijke behandeling helaas niet mogelijk en moet u alsnog twee procedures doorlopen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur