Ondernemers kunnen tot 2023 maximaal lenen van de eigen bv. Op basis van de aanpassingen binnen het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap gaan ondernemers die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv hierover 26,9 % inkomstenbelasting betalen (effectief tarief 2021). Een uitzondering geldt voor de financiering van de eigen woning. In dit artikel leest u wat deze regeling voor u betekent.

Welke leningen vallen onder deze regeling?

De wet excessief lenen geldt voor alle type leningen (met uitzondering van de eigen woning), van een ondernemer en zijn of haar partner gezamenlijk en aan alle bv’s met minstens 5% belang. Indien uw lening meer bedraagt dan € 500.000 valt het onder de regeling. Leningen aan sommige familieleden vallen ook onder deze regeling. Dit zijn bijvoorbeeld (klein)kinderen en (groot)ouders met diens partners. Broers, zussen, neven en nichten vallen niet onder deze regeling.

Wat kunt u doen om de impact van wet excessief lenen te verkleinen?

Op dit moment gaat het wetsvoorstel in per 1 januari 2023, waarbij op 31 december 2023 de Belastingdienst voor het eerst toetst of de lening aan de bv meer bedraagt dan € 500.000. Tot 31 december 2023 kunt u anticiperen op deze regeling en uw leningen herstructureren of afbouwen tot onder het drempelbedrag van € 500.000.

Wij adviseren u om tijdig te beoordelen wat de gevolgen van dit voorstel voor u zijn. Wat kunt u bijvoorbeeld doen om nadelige gevolgen te voorkomen?

1. Aflossen met liquide middelen

Als u over voldoende liquide middelen beschikt, kunt u de lening afbouwen.

2. Aflossen door beleggingen of vastgoed over te dragen aan de bv

Als u waardevolle bezittingen in privébezit heeft, zoals vastgoed of beleggingen, dan kunt u overwegen om dit over te dragen aan de bv en met de opbrengst de lening af te lossen.

Een overdracht van vastgoed leidt wel tot de heffing van overdrachtsbelasting. Het algemene tarief bedraagt 8%.

3. Dividend uitkeren en de lening aflossen

Let daarbij goed op de coronasteunmaatregelingen. Er geldt bijvoorbeeld een verbod op dividenduitkeringen bij een verlengd uitstel van betaling of in sommige situatie bij toepassing van de NOW-regeling.

4. Herfinancieren

U kunt de lening vanzelfsprekend ook deels bij een externe partij herfinancieren. Belangrijk in de afweging zijn de onzekerheden over de belastingheffing in box 3. Onze inschatting is dat de belastingheffing in de toekomst zal gaan wijzigen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur