Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Het is daarbij wel van belang dat voldaan wordt aan de gestelde fiscale voorwaarden. Deze luisteren nauw. In dit artikel zetten we de voorwaarden voor u uiteen en de gevolgen als u hier niet aan voldoet.

Wat is de 30%-regeling?

Volgens de 30%-regeling mag u voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die deze werknemers maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten.

Voorwaarden

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Het gaat om een ingekomen werknemer, oftewel een werknemer die uit het buitenland is aangeworven.
  • Er moet sprake zijn van een specifieke deskundigheid van de werknemer, wat blijkt uit het minimumsalaris.
  • De werkgever moet het deel van de kostenvergoeding aanwijzen als vrijgesteld loon en dit ook zo vastleggen in de administratie.

Doorwerking naar inkomstenbelasting

Als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, dan is een deel van het salaris niet vrijgesteld en werkt dit door naar de inkomstenbelasting. Dit bleek onlangs uit een zaak voor het Hof Amsterdam. Ten aanzien van een buitenlandse werknemer was door zijn werkgever een ontvangen bonus niet aangewezen als deels vrijgesteld loon. De werknemer corrigeerde dit zelf in zijn aangifte inkomstenbelasting, maar dit werd nietig verklaard door de rechter.

Einde looptijd 30%-regeling

Behalve dat niet voldaan was aan de voorwaarde dat vrijgesteld loon moet worden aangewezen, was de vrijstelling ook niet meer mogelijk wegens de looptijd. De betaling van de bonus viel namelijk buiten de looptijd van de 30%-regeling.

De buitenlandse werknemer was op 18 januari 2017 gestopt met zijn feitelijke werkzaamheden. De 30%-regeling eindigde bij hem op 28 februari 2017, de laatste dag van het eerste loontijdvak nadat de tewerkstelling was geëindigd. De bonus was echter pas in maart 2017 uitbetaald. Er moest dus over de gehele bonus belasting worden betaald.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tabitha Wold - van Loon

Tabitha Wold – van Loon RBc

Belastingadviseur