De zomervakantie komt er weer aan. Uw kinderen hebben even geen school en kunnen met een bijbaantje een leuk extraatje verdienen. Maar wat zijn hiervan de gevolgen voor bijvoorbeeld de kinderbijslag? Wij zetten het voor u uiteen.

Vakantiewerk en gevolgen voor kinderbijslag

Als ouder van een of meerdere kinderen tot 18 jaar krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. Gaat uw kind van 16 of 17 jaar naast school werken, bijvoorbeeld in het weekend of tijdens schoolvakanties, dan kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag die u voor hem of haar ontvangt. Per kwartaal mag uw kind maximaal € 1.296 (2019) netto bijverdienen. Verdient uw kind méér, dan vervalt uw kinderbijslag en uw kindgebonden budget. Het maakt hierbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. U bent verplicht per kwartaal door te geven aan de SVB of uw kind meer dan het genoemde bedrag bijverdient.

Vakantiewerk tijdens de zomervakantie

Meestal loopt de zomervakantie van begin juli tot en met begin september. De zomervakantie ligt dus vaak maar in één kwartaal. Eindexamenleerlingen zijn echter soms eind mei al klaar. Hierdoor valt hun zomervakantie vaak in twee kwartalen en kunnen zij dus in de zomervakantie twee maal € 1.296 (2019) netto bijverdienen. Als klap op de vuurpijl mogen alle kinderen van 16 of 17 jaar tijdens de zomervakantie nog eens € 1.330 (2019) netto bijverdienen.

Kinderen van 16 en 17 jaar, waarvoor u kinderbijslag ontvangt, mogen dus totaal tijdens de zomer dus € 2.626 netto bijverdienen. Tijdens hun examenjaar mogen zij totaal € 3.922 netto bijverdienen.

Kinderen die onder het ‘oude stelsel van studiefinanciering’ voor hbo en universiteit vallen én kinderen die een mbo opleiding volgen, kunnen door te veel bijverdienen het recht op hun studiefinanciering en/of studiereisproduct verliezen. Er geldt een maximum van € 14.682,96 (2019) bruto per jaar. Dit is het verzamelinkomen uit de aangifte inkomstenbelasting. Te veel bijverdienen kan betekenen dat ze (een deel van) hun studiefinanciering moeten terugbetalen. Kinderen die onder het ‘nieuwe stelsel (leenstelsel)’ voor een hbo-opleiding of universiteit vallen of voortgezet onderwijs volgen, mogen onbeperkt bijverdienen.

Regels rondom vakantiewerk

Kinderen onder de 18 jaar mogen vaak niet zoveel uren werken als werknemers die 18 jaar of ouder zijn. Ook mogen zij niet alle werkzaamheden verrichten. Het gaat dan vaak om het tillen van zware objecten, werken met bepaalde materialen en, specifiek voor de horeca, geen alcohol schenken en serveren. Lees hier meer informatie over de regels waar ondernemers zich aan moeten houden voor het werken met (jonge) vakantiekrachten.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur