Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen. Lees in dit artikel welke mogelijkheden u heeft om aan de aflossingsverplichting te voldoen of juist kosten te besparen.

Coronabelastingschulden: wat is uw situatie?

Heeft u moeite om aan de aflossingsverplichting te voldoen? Dan zijn er misschien toch mogelijkheden om dit af te lossen. Heeft u het wat breder maar wel een aflossingsverplichting? Dan kan het mogelijk financieel aantrekkelijk zijn om eerder af te lossen.

Betalingsregeling coronabelastingschuld

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In principe moet dit maandelijks in gelijke termijnen. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Eén van de voorwaarden is dat u zich aan de maandelijkse aflossing houdt. Ook moet u tijdig juiste belastingaangiften (btw en loonheffing) indienen en de betalingen die daaruit voortvloeien tijdig en volledig betalen.

Brief Belastingdienst ontvangen?

De Belastingdienst stuurt momenteel brieven aan ondernemers die niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. De Belastingdienst vraagt zo snel mogelijk eventuele betalingsachterstanden in te lopen.

Let op! Als u niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoet, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. Dat doet de Belastingdienst niet nu meteen al. Als u uw betalingsachterstand in april nog niet heeft ingelopen, dan ontvangt u half april nogmaals een brief. Heeft u daarna niet binnen 14 dagen uw betalingsachterstand ingelopen? Dan ontvangt u vanaf half mei een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

Let op! De Belastingdienst zal nog niet de betalingsregeling intrekken als u maar één aflossingstermijn achterloopt, mits u wel aan de overige voorwaarden van de regeling voldoet. Voorlopig stelt de Belastingdienst zich in dit soort gevallen nog coulant op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen? Dan zijn er nog mogelijkheden om te voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling uiteindelijk intrekt. Zo kunt u verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kunt u ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg hiervan is wel dat uw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen stijgen.

Let op! Voor deze mogelijkheden gelden ook specifieke voorwaarden. Onze adviseurs kunnen u hierover adviseren.

Mogelijkheden lopende betalingsverplichtingen

Voldoet u niet aan uw nieuw opkomende betalingsverplichtingen die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan? Dan heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om uw betalingsregeling voor uw coronabelastingschulden in te trekken. U kunt voor deze belastingschulden geen aanvullend uitstel krijgen of een betalingsregeling treffen.

Tip! Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om voor belastingschulden die u vóór 1 oktober 2022 opbouwde wel aanvullend uitstel van betaling te krijgen.

Invorderingsrente loopt op, aflossen kan verstandig zijn

U betaalt over uw opgebouwde coronabelastingschuld invorderingsrente. Die was een tijdje 0,01%, maar bedraagt op dit moment alweer 2%. Per 1 juli 2023 stijgt deze rente naar 3% en per 1 januari 2024 naar 4%. Is het voor u mogelijk uw coronabelastingschuld sneller af te lossen? Dan bespaart u dus aan te betalen rente. Bijna 22.000 ondernemers kozen al voor deze oplossing en losten hun coronabelastingschuld volledig af. Uiteraard hoeft u niet volledig af te lossen om rente te besparen. Gedeeltelijk aflossen is ook mogelijk.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur