Heeft u een transitievergoeding betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte? En heeft u deze uitbetaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020? Dan kunt een compensatie voor deze vergoeding aanvragen. Zorg wel dat u dit voor 1 oktober 2020 gedaan hebt.

De compensatieregeling is tot stand gekomen om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden. Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om de compensatie bij het UWV aan te vragen. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015.

Voorwaarden compensatie

Voor het aanvragen van de compensatie transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken is verlopen.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever heeft de werknemer een transitievergoeding uitbetaald.

Let op! Ook werkgevers die het dienstverband hebben beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst, kunnen in aanmerking komen voor de compensatie.

Hoogte compensatie

De compensatie bedraagt maximaal de uitbetaalde transitievergoeding maar kan ook lager zijn. Denk aan de situatie dat de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding hebben afgesproken dan in de wet genoemd staat. Verder geldt dat opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) niet wordt vergoed.

Om de hoogte van de te betalen compensatie vast te stellen kijkt het UWV naar de uitbetaalde transitievergoeding en naar de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte.

Procedure aanvraag compensatie transitievergoeding

De aanvraag voor compensatie dient u digitaal met behulp van eHerkenning in bij het UWV. U kunt een aanvraag indienen voor transitievergoedingen die door u zijn of worden verstrekt vanaf 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt. Het UWV kan dus een compensatie met terugwerkende kracht toekennen. Het UWV zal de aanvragen controleren.

U moet de volgende documenten te overleggen bij de aanvraag:

  • een bewijs van het bestaan van de arbeidsovereenkomst.
  • een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte.
  • een bewijs van doorbetaald loon (loonstroken).
  • een bewijs van de hoogte van de transitievergoeding.
  • een bewijs van betaling van deze vergoeding.

Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslissing van het UWV op de aanvraag betreft een beschikking waartegen bezwaar en beroep open staat.

Tijdig aanvragen compensatie

Voor de vergoedingen die u op of na 1 april heeft verstrekt geldt dat u de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding kunt aanvragen. Wanneer u de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kunt u een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Voor 1 april transitievergoeding betaald?

Dit is anders voor transitievergoedingen die betaald zijn voor 1 april 2020 (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015). Dan heeft u nog maar tot 1 oktober 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen voor compensatie. Aanvragen die te laat worden gedaan, worden niet in behandeling genomen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur