Als het dienstverband met een werknemer, na 2 jaar ziekte, wordt beëindigd, moet de werkgever een transitievergoeding betalen. Voor werknemers die na twee jaar ziekte uit dienst gaan, wordt een compensatieregeling ingevoerd.

De transitievergoeding, die vanaf 1 juli 2015 van toepassing is, is van oorsprong bestemd als vergoeding van werk naar werk. Vanuit dat oogpunt wordt het door werkgevers als niet fair ervaren dat een transitievergoeding betaald moet worden aan een werknemer die na 2 jaar ziekte uit dienst gaat.

Vandaar dat er met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2015, een compensatieregeling komt. Deze wet is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer aangenomen zonder beraadslaging of stemming.

Compensatie

De compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte is de gehele betaalde transitievergoeding, tot maximaal het loon wat tijdens ziekte gedurende twee jaar is doorbetaald. Dit betekent dat de transitievergoeding mogelijk niet volledig wordt gecompenseerd als de vergoeding gebaseerd is op een lang dienstverband en/of een hoog salaris.

Bij een slapend dienstverband geldt geen compensatie over de loonperiodes dat het slapend dienstverband heeft bestaan. Een slapend dienstverband ontstaat als de werknemer nog wel in dienst is, maar de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft.

Aanvragen van de compensatie

De compensatie kan digitaal bij het UWV worden aangevraagd. Daarbij moet de werkgever enkele bewijsstukken toevoegen. Het betreft onder andere de volgende documenten:

 • de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
 • documenten waaruit blijkt dat de het dienstverband is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid door middel van:
  • de beschikking van de opzegging met toestemming van het UWV;
  • de beschikking van de kantonrechter van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
  • de beëindigingsovereenkomst.
 • in het geval de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd na toestemming van het UWV is een verklaring van de werkgever met de periode van ziekte en de naam van de behandelend bedrijfsarts noodzakelijk;
 • de loonstroken waaruit de hoogte van de loondoorbetaling blijkt;
 • de berekening van de (transitie)vergoeding;
 • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Vanwege de bewijsstukken en de terugwerkende kracht naar 2015, raden wij u aan het dossier van uw zieke werknemer aan wie u een transitievergoeding heeft betaald tijdig te inventariseren en de benodigde documenten te verzamelen.

Wees er snel bij na inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze wet zal op 1 april 2020 plaatsvinden. Vervolgens hebben werkgevers zes maanden de tijd de compensatie bij het UWV aan te vragen. Vóór 1 oktober 2020 moeten alle aanvragen die betrekking hebben op de periode 1 juli 2015 tot en met 1 april 2020 zijn ingediend. Voor nieuwe gevallen, na 1 april 2020, geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na de (laatste) betaling van de (transitie)vergoeding moet plaatsvinden.

Wie betaalt uiteindelijk de compensatieregeling?

Alle werkgevers betalen mee aan de compensatieregeling. Door verhoging van de (uniforme) premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds zal de compensatieregeling gefinancierd worden.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur