Net als uw financiële administratie, dient ook uw administratie voor een WBSO- en/of RDA-subsidie te voldoen aan de gestelde eisen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) voert regelmatig controles uit op deze administratie. Ziet u een controle met een gerust gevoel tegemoet?

Wellicht heeft u al eens bezoek gehad van de Belastingdienst voor een ‘normaal’ boekenonderzoek. Uw accountant bekijkt elk jaar uw opnieuw uw financiële administratie voor het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangifte. Hiermee vindt er als het ware jaarlijks een proefcontrole plaats voor een eventueel boekenonderzoek door de Belastingdienst. Voor uw WBSO- en/of RDA-administratie ligt dat anders.

Maar waarom zou u periodiek ook deze administratie niet laten beoordelen? Op die manier worden eventuele tekortkomingen vooraf geconstateerd en heeft u de mogelijkheid verbeteringen aan te brengen. Een verkregen WBSO- en/of RDA-subsidie brengt naast voordelen namelijk ook verplichtingen met zich mee. Wij kunnen u helpen om aan die verplichtingen te voldoen.

Wij hebben een jarenlange ervaring met dit onderwerp en begeleiden onze cliënten bij controle door RvO. We weten dus precies hoe zo’n controle in zijn werk gaat en waaraan uw project- en urenadministratie moet voldoen. Wanneer u niet voldoet aan de administratieve eisen dan kan de RvO terugvorderen en daarboven een eventuele boete.

Een proefcontrole door ons kan u veel gedoe besparen. Bij een proefcontrole zetten wij de pet op van een RvO-controleur, doen een proefcontrole en hebben gesprekken met medewerkers. Als resultaat van de proefcontrole krijgt u een rapport met onze bevindingen en aanbevelingen. Op die manier kunt u met een gerust gevoel een controle door RvO tegemoet zien.

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie