Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee in onder andere de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en de transitievergoeding.

Doel WAB: meer werknemers in vaste dienst

Het doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom probeert de wet de kloof tussen vaste contracten en flexwerk te verkleinen. Dit kan bereikt worden door arbeidsvoorwaarden van flexwerkers meer in lijn te brengen met die van werknemers in vaste dienst.

We hebben diverse artikelen gemaakt over die onderwerp. U vindt al deze artikelen op deze pagina.

Meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans?

Wilt u precies weten wat er door de WAB in uw geval verandert en hoe u daar nu al slim op in kunt spelen? Neem dan contact op met onze personeelsadviseurs. Zij kunnen u vertellen waar u rekening mee moet houden.