Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op al uw medewerkers van jong tot oud. Het gaat erom dat zij nu en in toekomstige functies, binnen of buiten uw organisatie, inzetbaar zijn. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het omvat onder andere de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker, zijn vitaliteit of levenskracht, zijn kennis en kunde, zijn talenten, ambities en potentieel en zijn mentaliteit. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin dit past bij de huidige en toekomstige functies binnen uw bedrijf. Wilt u uw medewerkers nu en in de toekomst inzetbaar houden, dan is een goed beleid op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers belangrijk.