De Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is dit jaar meer gericht op het mkb. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die willen investeren om CO2 te besparen. Het kabinet heeft een budget van 138 miljoen hiervoor vrijgemaakt, dit is drie keer zoveel als vorig jaar. In dit artikel zetten wij dit voor u als mkb-ondernemer uiteen.

Wat is de VEKI?

De VEKI is bestemd voor investeringen die CO2 besparen en zonder subsidie een terugverdientermijn hebben die langer is dan vijf jaar. Investeringen met een kortere terugverdientermijn moeten bedrijven namelijk al verplicht uitvoeren. U kunt subsidie met de VEKI regeling aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie.
  • Recycling en hergebruik van afval.
  • Lokale infrastructuur.
  • Overige CO2-verlagende maatregelen.

Bewijs werking duurzame investering

De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken waarvan de werking al is bewezen in de industrie. Het gaat dan om bedrijven die goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken, afval en afvalwater verwerken of energie distribueren.

Let op! U kunt een duurzaam idee vooraf vrijblijvend door de RVO laten toetsen. Deze toets kunt u online aanvragen.

Daling minimale subsidiebedrag is toegankelijker voor het mkb

De VEKI is dit jaar meer gericht op het mkb omdat het minimale subsidiebedrag is gedaald naar € 30.000. Vorig jaar bedroeg het minimum nog € 125.000. De maximumsubsidie die u via de VEKI kunt krijgen is € 15 miljoen.

Aanvragen van Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

U kunt de VEKI aanvragen via site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Dit moet digitaal met gebruik van eHerkenning niveau eH3. Aanvragen kan vanaf 15 maart 2023 tot 9 januari 2024.

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie