Sinds 1 maart 2022 kunt u voor scholingskosten een beroep doen op de nieuwe STAP-subsidie. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen het STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen bij het UWV. Ook werkgevers profiteren als hun personeel zich met behulp van deze regeling ontwikkelt. De voorwaarden voor de  subsidieregeling worden aangescherpt. Het kabinet wil op deze manier misbruik en oneigenlijk gebruik ervan voorkomen. In dit artikel leest u hier meer over.

Wat is de STAP-subsidie?

De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per kalenderjaar en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Een STAP-subsidie aanvragen kan alleen voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan.

Strengere controle scholingsregister STAP

Inmiddels is gebleken dat ook opleidingen die niet arbeidsmarktgericht zijn, toch in het scholingsregister terecht zijn gekomen. Ook houden sommige opleiders zich niet aan de subsidievoorwaarden. Daarom wordt de controle hierop versterkt. Voor 1 januari zal dit register zijn opgeschoond en mogen geen cursussen meer worden aangeboden die niet op arbeid zijn gericht.

Online opleidingen zijn te populair

Vooral online opleidingen zijn populair. Opleidingsinstituten blijken hiervoor nu vaak reclame te maken omdat de extra kosten per deelnemer beperkt zijn. Daarom is besloten per 2023 het aantal toekenningen per opleiding te limiteren.

Meer cruciale beroepen zoals zorg, onderwijs, ICT en Techniek

Verder zal het opleidingsaanbod worden uitgebreid, zodat meer verschillende type opleiders, waaronder kleine opleiders, toegang krijgen tot het scholingsregister. Ook zullen meerjarige opleidingen via STAP mogelijk worden. Verder wil men mensen stimuleren te kiezen voor scholing in maatschappelijk cruciale sectoren zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Aanvraagproces STAP subsidie flexibiliseren

Een andere wijziging heeft betrekking op het aanvraagproces. Dit wordt flexibeler, met als uitgangspunt dat aanvragen altijd kunnen worden ingediend op een moment dat het voor de aanvrager schikt. Dit moet wachtrijen voorkomen. Nu is het in principe zo “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Wie niet over de mogelijkheden beschikt om de aanvraag in te dienen op het moment dat het digitale loket opent, komt niet in aanmerking voor dit budget. Zover is het echter nog niet.

Let op! Vanaf maandag 2 januari 2023 10.00 uur kunt u de eerste STAP-subsidie voor 2023 aanvragen bij het UWV.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur