Wanneer u een ZZP’er inleent, bent u niet inhoudingsplichtig. Daarom hoeft u geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen af te dragen en betalen. Sinds januari 2022 bestaat er wel een nieuwe renseigneringsverplichting voor de inleners. U moet sommige betalingen aangeven bij de Belastingdienst. Lees hieronder verder om erachter te komen voor wie de verplichting geldt en wat de verplichting inhoudt.

De renseigneringsverplichting: wat is het?

Als vervanging van het IB-47 formulier geldt sinds 2022 de renseigneringsverplichting. Hierbij moeten bedragen die aan de ZZP’er zijn betaald, aangeleverd worden bij de Belastingdienst. Dit geldt wanneer de ZZP’er zelf geen facturen stuurt of facturen stuurt zonder vermelding van btw.

Naast de betaling, moeten de gegevens over de uitbetaalde bedragen aan de ZZP’er ook aangeleverd worden.

De volgende gegevens moet u als inlener registreren en aanleveren:

  • Het uitbetaalde bedrag.
  • De datum van uitbetaling.
  • BSN, naam, adres en geboortedatum van de persoon aan wie wordt uitbetaald.

Uitzonderingen renseigneringsverplichting

De renseigneringsverplichting geldt niet bij de volgende gevallen:

  • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als werknemer, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting. Of als inwoner van een ander land die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland verschuldigd zijn.
  • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting.
  • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.

De meeste zzp’ers zijn btw plichtig voor hun werkzaamheden en brengen ook btw in rekening. Er zal dus voor u als inlener weinig veranderen. Mocht u zien dat er geen btw in rekening wordt gebracht, dan ben u dus zelf verantwoordelijk om de betaalde bedragen aan de Belastingdienst door te geven. U heeft daar ook meer informatie voor nodig dan u wellicht normaal gesproken opvraagt bij de zzp’er.

Let op: Betalingen aan natuurlijke personen die de kleine ondernemersregeling toepassen of uitsluitend btw vrijgestelde prestaties verrichten moeten wel gemeld worden!

Uitbetalingen in 2022

Indien de uitbetaling in 2022 is gedaan, moet u uiterlijk vóór 1 februari 2023 de gegevens aanleveren. De gegevens kunnen via het online gegevensportaal van de Belastingdienst worden aangeleverd. Wanneer dit de eerste keer is dat u via het gegevensportaal (Digipoort) aanlevert, moet u zich aanmelden voor een gebruikersnaam en wachtwoord. In 2022 is het nog niet mogelijk om de betalingen aan te leveren.

Uitbetalingen in 2023

Bij betalingen in 2023 of later moet er vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin de bedragen zijn uitbetaald de gegevens aangeleverd worden. Als uitbetaler heeft u de mogelijkheid om via het gegevensportaal of Digipoort de gegevens aan te leveren. Vanaf 2023 is het ook mogelijk om deze betalingen aan te leveren in het jaar dat u de betaling doet.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist