Artikel

4 biljoen dollar meer inkomsten voor
bedrijven die meer belang hechten
aan ESG

Nieuwe studie belicht de wereldwijde impact van ESG-focus op bedrijfsprestaties

Bedrijven die in de afgelopen jaren ESG (environmental, social and governance) principes hebben omarmd, hebben hogere inkomsten, sterkere winstgroei, betere klantenbinding en meer toegang tot financiering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Moore Global, het wereldwijde accounting-, audit- en adviesnetwerk.

Uit de nieuwe studie, waaraan 1.262 grote bedrijven uit acht grote economieën (waaronder Nederland) deelnamen, blijkt dat bedrijven die zich de afgelopen drie jaar op ESG hebben gericht hun omzet twee keer zo snel zagen groeien als bedrijven die daar niet op inzetten. Zij noteren een omzetstijging van bijna 10% in die periode. Als alle bedrijven in de onderzochte landen ESG op hetzelfde niveau zouden toepassen, zou de stijging naar schatting 4 biljoen dollar bedragen.

Uit de studie blijkt ook:

  • De winsten van bedrijven die ESG hebben omarmd zijn drie keer zo hard gestegen als die bedrijven die minder op ESG hebben ingezet.
  • 83% van de bedrijven die in ESG investeerden, meldden een verbeterde klantenbinding.
  • 84% van de bedrijven die ESG hebben geïmplementeerd hebben hun vermogen om externe investeringen aan te trekken verbeterd.

Een doorslaggevend argument gezien de huidige problemen door de krappe arbeidsmarkt, is dat bedrijven die meer nadruk leggen op ESG hun personeelsbestand meer dan twee keer zo snel hebben zien groeien. De verklaring daarvoor is dat steeds meer werknemers het belangrijk vinden te werken voor bedrijven waarvan de waarden overeenkomen met die van henzelf. Het personeelsbestand van ESG-gerichte bedrijven groeide sinds 2019 dan ook met 11%, tegenover 6,5% voor andere bedrijven.

De bedrijven in het onderzoek zijn grote ondernemingen die doorgaans niet beursgenoteerd zijn. Deze (middel)grote ondernemingen hechten al voor de uitbraak van COVID-19 meer belang aan ESG. Zij zagen hun inkomsten toenemen met 3,1 biljoen dollar (€ 3,1 biljoen), zelfs toen de pandemie de economische activiteit over de hele wereld ernstig verstoorde.

Naast een gemiddelde omzetgroei van 10% werd voor deze groep een iets lagere winstgroei genoteerd van 9,1%. Dat komt door de investeringen die de meeste bedrijven hebben gedaan om nieuwe ESG-beginselen en -praktijken toe te passen.

Volgens Mary Tressel, Moore’s global sector lead voor ESG, bewijzen de bevindingen dat investeringen door bedrijven in de drie beginselen over het algemeen lonen. Ze zegt: “De positieve impact van ESG is duidelijk. Als de omzetgroeicijfers die we hebben gevonden, zouden worden overgenomen door alle grote bedrijven in de wereld, zou het verschil met de wereldwijde groei van het BBP aanzienlijk zijn. De investeringen die bedrijven in ESG hebben gedaan, leveren voordelen op die andere bedrijven gemakkelijk kunnen kopiëren, en alles wat we in ons onderzoek hebben gevonden, zegt dat ze dat ook zouden moeten doen.”

“Grote ondernemingen gebruiken ESG om zichzelf weer een voorsprong te geven. Het brengt een holistische, op stakeholders gerichte aanpak op in de bestuurskamer en levert tegelijkertijd meer aandeelhouderswaarde. Om met grotere spelers te kunnen concurreren, kunnen kleinere en middelgrote bedrijven de ESG-principes op een geheel eigen manier toepassen en profiteren van vergelijkbare voordelen op het gebied van werving en behoud van personeel en van financiële verbeteringen.”

Lorenz van der Vliet, bij Moore DRV verantwoordelijk voor de dienstverlening ESG:

“ESG wordt hier en daar nog gezien als een ‘nice to have’, maar deze studie laat overduidelijk zien wat de impact ervan is op financiën, human resources en branding. Juist in deze tijd van stijgende kosten zullen aandachtsgebieden als klantenbehoud nog belangrijker worden voor bedrijven, omdat ze sterker willen staan dan de concurrentie. ESG kan het antwoord zijn dat veel bedrijven zoeken om hun aanpak te differentiëren.”

Geschreven door:

Manager marketing en communicatie Mariëlle Meulensteen

Mariëlle Meulensteen

Marketing & communication manager
Whitepaper
ESG Insights Report

ESG Insights Report

In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek onder 1.262 grote bedrijven wereldwijd, ook uit Nederland, die de indrukwekkende impact van ESG op bedrijfsprestaties onderbouwen.

Bekijk het rapport

Over dit onderzoek

Moore Global gaf het Centre of Economics and Business Research (CEBR) de opdracht te onderzoeken wat de impact is van ESG op bedrijfsprestaties. Aan het onderzoek hebben 1.262 beslissers van grote bedrijven (250+ werknemers) deelgenomen uit acht grote economieën: de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Italië en Australië.

Over Moore DRV en Moore Global

Moore DRV is als onafhankelijk kantoor aangesloten bij een van ’s werelds toonaangevende accountancy- en adviesnetwerken, Moore Global. Binnen dat netwerk is Moore DRV lid van de pioniersgroep ESG, vandaar dat Nederlandse bedrijven in het onderzoek zijn meegenomen. Bij Moore DRV werken ruim 600 professionals verdeeld over 12 vestigingen in Zuidwest-Nederland. Moore Global is actief in 114 landen en telt meer dan 30.000 professionals. In Nederland is ook Moore MTH aangesloten bij dit netwerk.

Aangepaste datum: 5 oktober 2022

Mariëlle Meulensteen

Marketing & communication manager

Wilt u meer weten?

Voor persvragen en interviews kunt u contact opnemen met Mariëlle Meulensteen, manager marketing & communicatie.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *

Geschreven door:

Manager marketing en communicatie Mariëlle Meulensteen

Mariëlle Meulensteen

Marketing & communication manager