Btw-aangifte uitbesteden

Geen zorgen over uw aangifte

Als btw-ondernemer moet u periodiek btw-aangifte doen en de verschuldigde btw afdragen aan de Belastingdienst. In de btw-aangifte geeft u de btw aan die u hebt berekend aan uw afnemers en de inkoop-btw die u kunt aftrekken. Op deze pagina leggen we uit hoe u btw-aangifte doet, wat de gevolgen zijn van het niet, niet-tijdig of onjuist doen van de btw-aangifte, en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

 

Wat is een btw-aangifte?

Btw is de belasting die wordt berekend over de consumptie van goederen en diensten. De consument is de uiteindelijke verbruiker en betaalt de btw die door u als ondernemer in rekening wordt gebracht. U draagt deze btw vervolgens weer af aan de Belastingdienst. Als ondernemer mag u onder bepaalde voorwaarden de btw van de kosten die aan u in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. De verschuldigde btw draagt u periodiek af via de btw-aangifte.

 

Wanneer is een btw-aangifte nodig?

Als ondernemer moet u de verschuldigde btw periodiek aangeven in de btw-aangifte en betalen. Normaal gesproken gebeurt dit per kwartaal, maar een aangifte per maand of per jaar is op verzoek bij de Belastingdienst ook mogelijk. De aangifte dient u digitaal in, bij een eerste aangifte kan dit eventueel ook op papier. Verricht u als ondernemer enkel prestaties die voor de btw vrijgesteld zijn? Dan hoeft u in principe geen btw-aangifte te doen. Verricht u voor de btw belaste prestaties, maar maakt u gebruik van de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB)? Dan hoeft u eveneens geen btw-aangifte te doen.

Let op! Heeft u de aangifte niet of te laat ingediend? Dan kunt een boete krijgen. Deze boete geldt ook voor het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde btw.

Tip! Bedraagt uw omzet per jaar niet meer dan € 20.000? Dan kunt u vrijstelling voor de btw krijgen via de OVOB.

Wij helpen u met de volgende btw zaken:

 • Samenstellen en indienen van btw-, icp- en cbs-aangiften.
 • Begeleiding bij btw-controles en bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Uitvoeren van een btw-scan om uw risico’s en kansen in kaart te brengen.
 • Indienen van btw teruggaafverzoeken in Nederland of het buitenland.
 • Hulp bij de automatisering van uw btw-administratie.

Hoe doet u een btw-aangifte?

Uw btw-aangifte doet u via het ondernemersportaal van de Belastingdienst. U logt in op het ondernemersportaal van de Belastingdienst en vult de btw-aangifte in. Indien u beschikt over eigen aangifte- of administratiesoftware, kunt u de aangifte waarschijnlijk via deze software indienen. De Nederlandse btw-aangifte is onderverdeeld in de volgende vijf rubrieken:

 • Prestaties binnenland
 • Verleggingsregelingen binnenland
 • Prestaties naar of in het buitenland
 • Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht
 • Voorbelasting en het eindtotaal

Hoe meer rubrieken voor u van toepassing zijn, hoe ingewikkelder de aangifte wordt. En klopt hetgeen u opgegeven hebt niet of is uw aangifte niet volledig? Dan bent u verplicht op tijd een correctie te maken via een suppletieaangifte of in de eerstvolgende btw-aangifte. Anders riskeert u een boete. Hier zetten we alles over de btw suppletie voor u uiteen en leggen wij de gevolgen van het niet, niet-tijdig of onjuist doen van de btw- en suppletieaangifte uit.

Uiteraard kunnen wij ook deze btw-aangifte namens u indienen. Dit scheelt u een hoop tijd om alle regelingen, tarieven en bijvoorbeeld rekenregels voor privégebruik uit te zoeken. En zo weet u zeker dat uw aangiften altijd juist zijn. Ook signaleren wij kansen in uw btw-aangiften, zodat u mogelijk geld bespaart. En helpen we u met de afdracht en teruggave van btw in het buitenland.

Ondersteuning bij uw btw-aangifte

Wilt u concreet advies over uw btw-aangiften of bent u benieuwd waarmee we u kunnen ondersteunen? Neem dan eens contact met onze btw-specialisten op.

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *