Ondersteuning bij
beoordelingsgesprekken

Bouw aan een duidelijke beoordelingssyclus

De jaarlijkse beoordelingsgesprekken: voor zowel de werknemer als de werkgever niet een van de favoriete bezigheden. Zo willen werknemers vooral horen hoe het gaat, meer in hun kracht worden gezet en niet enkel veroordeeld worden op wat niet goed is gegaan. En voor leidinggevende kost het beoordelingsgesprek veel tijd en energie en het levert het vaak onvoldoende op. Nog te vaak is het enkel checklists afvinken en weer overgaan tot de orde van de dag. Dat past niet meer in deze tijdgeest. Hoe maken we gesprekken met onze werknemers weer prettig en effectief? Wij zetten het hier voor u als werkgever uiteen.

Hoe werkt een beoordelingscyclus?

Beoordelingsgesprekken kunt u als werkgever op verschillende manieren aanpakken. Zo kunt u kiezen voor het meer traditionele beoordelingssysteem met drie gespreksmomenten: het planningsgesprek om de doelen voor het komend jaar te stellen, het functioneringsgesprek waarin je evalueert hoe de werknemer ervoor staat en het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar. Een andere optie die we tegenwoordig meer zien, is het verschuiven van de beoordelingscyclus naar een meer continue proces. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Een continu proces aangepast aan de behoefte van de werknemer.
  Zo voorkomt u dat de doelen die aan het begin van het jaar gesteld zijn bij de beoordeling aan het eind van het jaar niet meer relevant zijn. Gaat iets tussentijds niet naar verwachting? Dan kan de werknemer eerder actie ondernemen.
 • Focus op het talent van de werknemer.
  Probeer niet met heel veel tijd, geld, energie en tegenzin een magere vier in een zes te veranderen. Kijk in plaats daarvan naar waar mensen goed in zijn en ze veel meer in hun kracht zetten. Niet terugkijken op het verleden maar constructieve vragen stellen die een werknemer vooruit kan helpen. Het verleden dient dan alleen als input voor het gesprek hoe iemand nog beter kan worden. Dat geeft energie om steeds op zoek te gaan naar verbetering.
 • Meer verantwoordelijkheid bij de werknemer leggen.
  Dat begint al bij de formulering van de doelstellingen. In plaats van eenrichtingsverkeer, waarin de leidinggevende beoordeelt, krijgt de werknemer bijvoorbeeld de vraag: ‘Dit is de inzet voor de komende beoordelingsperiode. Welke bijdrage zou jij daaraan willen leveren?’ Zo wordt de werknemer meer betrokken bij de cyclus en is de kans op een goed resultaat hoger.
 • De rol van de leidinggevende is van cruciaal belang.
  Zelfs met het beste beoordelingssysteem is de leidinggevende bepalend voor of het een goed gesprek wordt of niet. Zorg er dus voor dat die leidinggevende optimaal in zijn rol zit en voldoende tijd steekt in de gesprekkencyclus.
 • Maak het niet te complex.
  Zorg er voor dat er zo min mogelijk tools worden ingezet en dat deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Hierdoor staat niet een complex formulier, maar het gesprek met de werknemer centraal. En zo is de kans op een goed gesprek het grootst.

Voordelen van beoordelingsgesprekken met werknemers

 • Zowel de werknemer als de leidinggevende weet waar de werknemer staat ten opzichte van de doelen, hoe hij of zij daar komt en wat daar voor nodig is.
 • De werknemer is gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen en verbeteren en presteert daardoor beter.
 • Door continu in gesprek te zijn met elkaar creëer je binnen je organisatie een fijne, open, leercultuur.

Wilt u goed van start met beoordelingsgesprekken?

Dan helpen wij u graag bij:

 • Het inrichten van een effectief proces voor werknemersgesprekken.
 • Het creëren van de juiste tools en hulpmiddelen voor uw organisatie.
 • Het ontwikkelen van uw leidinggevende door middel van training en coaching on the job.
 • Het implementeren van het beoordelingssysteem binnen uw organisatie (denk aan het opstellen van het beleid, communiceren naar de werknemers etc.)

Meer informatie over de beoordeling van uw werknemers?

Ondersteuning nodig bij het beoordelen uw werknemers of advies bij een beoordelingscyclus? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *