De Belastingdienst biedt een oplossing voor een knelpunt in de overdrachtsbelasting. Dit knelpunt komt mogelijk voor wanneer kopers van een woning de economische eigendom ervan verkrijgen vóór de juridische eigendom. In dit artikel zetten wij voor u uiteen wat de oplossing van de Belastingdienst is.

Verkrijgen economische eigendom

Krijgt u al beschikking over de woning vóórdat de overdracht ervan bij de notaris plaatsvindt? Dan pakt de overdrachtsbelasting vaak nadelig voor u uit. De reden om al beschikking te krijgen over de woning voor de overdracht is bijvoorbeeld om te kunnen starten met de verbouwing van de woning. Echter wordt het op deze wijze verkrijgen van een woning belast met overdrachtsbelasting tegen het hoge tarief van 10,4%.  Het tarief van de woning is in dit geval hoger, omdat de overdracht van de notaris ontbreekt.

Beleidsbesluit overdrachtsbelasting

Binnenkort wordt via een beleidsbesluit de mogelijkheid geboden om in dergelijke situaties toch van het lage tarief van 2% te kunnen profiteren én van de vrijstelling voor starters op de woningmarkt.

Let op! Totdat het besluit van kracht is, kunnen belastingplichtigen een verzoek indienen bij het ministerie van Financiën om het lage tarief of de startersvrijstelling toe te mogen passen op basis van de hardheidsclausule.

Wat is de hardheidsclausule?

Met de hardheidsclausule kunt u het verzoek door het ministerie laten beoordelen op basis van feiten en omstandigheden. Hierbij is het van belang dat aan alle voorwaarden van het lage tarief en/of de vrijstelling wordt voldaan. De hardheidsclausule kan ook worden gebruikt voor gevallen die al hebben plaatsgevonden.

Indienen verzoek hardheidsclausule

U kunt het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule indienen bij: Ministerie van Financiën, Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek/team Brieven en Beleidsbesluiten, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur