De fiscale behandeling in het buitenland van afkoop of omzetten van het pensioen in eigen beheer is nog steeds niet duidelijk.

Inmiddels heeft veelvuldig overleg met België plaatsgevonden. Daarbij heeft Nederland ook aangegeven dat dringend duidelijkheid is gewenst voor diegenen die hun pensioen in 2017 willen afkopen. Helaas heeft België tot op heden nog geen duidelijkheid gegeven over de behandeling van een afkoop onder de Belgische wetgeving. Men hoopt die op korte termijn te krijgen.

Ten aanzien van de verdragsrechtelijke kwalificaties wordt verwezen naar wat er tijdens de parlementaire behandeling is gezegd. Over de problematiek in andere landen dan België kan het ministerie van Financiën niets zeggen. Daarover is door de staatssecretaris van Financiën tijdens de parlementaire behandeling namelijk niets toegezegd.

We houden u bij nieuwe ontwikkelingen vanzelfsprekend op de hoogte.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur