Vandaag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat belastingplichtigen die niet – of niet op tijd – bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3, geen recht hebben op compensatie. Deze uitspraak kan belangrijke gevolgen hebben voor de compensatie van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt. De uiteindelijke beslissing ligt bij het kabinet. In dit artikel vertellen wij u hoe dit precies zit.

Hoe zat het ook alweer met het rechtsherstel voor Box 3?

In het ‘Kerstarrest’ oordeelde de Hoge Raad dat de manier waarop belastingheffing in box 3 wordt geheven in strijd is met het Europees Recht en bood rechtsherstel. Voor belastingplichten die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 wordt de heffing herrekend via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor mensen met spaargeld betekent dit dat ze binnenkort een teruggave kunnen verwachten.

Geen bezwaar gemaakt? Mogelijk geen rechtsherstel!

Voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, beslist het kabinet later of ook zij rechtsherstel krijgen. Dit hangt ook af van het arrest van de Hoge Raad die vandaag is gewezen. Dit arrest pakt voor de groep niet-bezwaarmakers negatief uit. Naar het oordeel van de Hoge Raad bestaat er geen (juridische) grond om tot rechtsherstel over te gaan op het moment dat de aanslag onherroepelijk vast staat.

Politiek is nu aan zet

De politiek kan alsnog besluiten om deze groep belastingplichtigen te compenseren. Compensatie van alle box-3-spaarders kan de schatkist maximaal 12 miljard euro gaan kosten.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur