Na het klimaatakkoord van 2019 is de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen ingegaan. Hiermee worden bedrijven vanaf een bepaald verbruik verplicht om alle energiebesparende maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Ook hebben ze een informatieplicht, waardoor ze uiterlijk 1 december 2023 hierover moeten rapporteren. Zorg er dus voor dat u als ondernemer tijdig in actie komt en weet welke maatregelen u moet nemen. In dit artikel zetten we de voorwaarden voor de energiebesparingsplicht, de verplichtingen en de deadlines daarvoor op een rijtje.

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht geldt voor uw bedrijf wanneer u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw gasverbruik bedraagt meer dan 25.000 m3.
  • Uw elektriciteitsverbruik bedraagt meer dan 50.000 kWh.

Let op! Heeft u een lager verbruik dan bovenstaande grens? Ook dan is het belangrijk om na te denken over verduurzaming. Zo moeten bedrijfspanden uiterlijk dit jaar minimaal energielabel C hebben.

Wat moet u doen binnen de energiebesparingsplicht?

Wanneer uw bedrijf onder de energiebesparingsplicht valt, bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Het gaat hierbij om maatregelen rondom:

  • Een bedrijfspand/-gebouw
  • Faciliteiten
  • Processen

Een andere optie is dat u alle voor uw bedrijf passende maatregelen van de Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing uitvoert.

Let op! Verplicht rapporteren voor 1 december 2023

Naast dat u verplicht bent om energie te besparen met diverse maatregelen, moet u ook eens in de vier jaar rapporteren over de voortgang hiervan. Dit doet u via het e-loket van de RVO en moet u uiterlijk op 1 december 2023 gedaan hebben.

Geef bijtijds invulling aan de verplichting en voorkom boetes

Veel ondernemingen zijn al bekend met deze plicht, zijn al bezig zijn met verduurzamen en hebben al enkele maatregelen om die reden gerealiseerd. Er zijn echter ook bedrijven die er nog niet van op de hoogte zijn, die onverwachts voor hoge kosten komen te staan. Wanneer u de verplichting niet na komt, wordt er een boete opgelegd.

Moet u aan de slag met de verplichting, maar weet u niet waar u moet beginnen of twijfelt u of u voldoende doet? Het Team Subsidie & Innovatie kan u helpen om te onderzoeken welke verplichtingen voor uw bedrijf van toepassing zijn en hoe hier concreet invulling aan gegeven kan worden. Ook kunnen wij u ondersteunen bij uw rapportageverplichtingen en u desgewenst het hele traject uit handen nemen.

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie