De afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is uitgesteld t/m 2022. Lees hier welke studiekosten u over de jaren daarvoor wel of niet kan aftrekken. Ook voor ondernemers liggen er kansen om te besparen. Wij zetten het voor u uiteen.

Aftrek scholingsuitgaven

Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Het gaat hier les-, cursus-, college- en examengelden en verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen.
Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Niet-aftrekbaar zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en de kosten van computerapparatuur, zoals een tablet of een notebook.

Drempel en plafond scholingsaftrek

Bovendien kent de scholingsaftrek een drempel van € 250 en kan er maximaal € 15.000 aan studiekosten en andere scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht indien de studie wordt gevolgd buiten de standaardstudieperiode. Een eventuele vergoeding van de werkgever komt in mindering op de aftrekbare studiekosten.

Alternatief voor aftrek studiekosten komt in 2022

Het alternatief moet voldoen aan de doelstelling van een levenlang lerenbeleid. De nieuwe subsidieregeling STAP-budget treedt per 1 januari 2022 in werking. Met de STAP-budget regeling kunnen mensen een aanvraag indienen op een persoonlijk ontwikkelbudget voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022.

Studiekosten van voor 2022 aftrekbaar van de winst?

Scholingskosten die betrekking hebben op het op peil houden van uw vakkennis, kunt u als ondernemer in de inkomstenbelasting ten laste van de winst brengen. Gaat u uw vakkennis uitbreiden? Dan kunt u gebruik maken van de scholingsaftrek.

Let op! Het is vaak voordeliger om uw scholingskosten ten laste van de winst te brengen, omdat hier geen drempel, plafond en beperkingen gelden. Wel heeft u te maken met de mkb-winstvrijstelling, zodat slechts 86% van de kosten tot aftrek leidt.

Tip: Als dga van een bv kunt u scholingskosten, zowel voor het uitbreiden als in stand houden van uw kennis, onbelast door de bv laten vergoeden. De scholing moet wel gericht zijn op het verwerven van inkomen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur